Jak nahlásit pojistnou událost?

Jednoduše na portálu mojeSimplea. Interaktivní formulář vás provede celým procesem, a vše tak můžete vyřešit on-line.

Vstoupit do mojeSimplea

Pokud nemáte přihlašovací údaje do portálu, jednoduše se nám ozvěte a my vás celým procesem provedeme:

Logo
+420 800 023 074

V pracovní dny 9-17 hod.

Jaké podklady budete potřebovat?

Úraz

Pokud se vám stal úraz s trvalým následkem, jste kvůli úrazu v pracovní neschopnosti nebo vám v důsledku úrazu byla přiznána invalidita, nahlaste nám to co nejdříve.

K nahlášení si prosím připravte tyto dokumenty:

 • veškeré lékařské zprávy vztahující se k danému úrazu
 • potvrzení pracovní neschopnosti, pokud vám byla vystavena v souvislosti s úrazem
 • rozhodnutí o přiznání stupně invalidity, stupně závislosti, pokud vám byla invalidita přiznána ČSSZ
 • rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) o pojištěného, pokud bylo vystaveno
 • protokol od policie, pokud byl úraz policií vyšetřován

Jestliže chcete pojistnou událost nahlásit za osobu, která je naším klientem, a nemáte přístup do portálu, formulář najdete zde Hlášení škodní události pro úraz.

Nemoc

Pokud vám bylo diagnostikováno závažné onemocnění, jste kvůli nemoci v pracovní neschopnosti nebo vám v důsledku nemoci byla přiznána invalidita, nahlaste nám to co nejdříve.

K nahlášení si prosím připravte tyto dokumenty:

 • veškeré lékařské zprávy vztahující se k danému onemocnění, včetně propouštěcí zprávy, pokud jste byli hospitalizováni
 • potvrzení pracovní neschopnosti, pokud vám byla vystavena v souvislosti s onemocněním
 • rozhodnutí o přiznání invalidity, stupně závislosti, pokud vám byla invalidita přiznána ČSSZ
 • rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) o pojištěného, pokud bylo vystaveno

Jestliže chcete pojistnou událost nahlásit za osobu, která je naším klientem, a nemáte přístup do portálu, formulář najdete zde Hlášení škodní události pro nemoc.

Úmrtí

V tom smutném případě, kdy zemřel váš blízký, a vy jste obmyšlenou osobou či zástupcem obmyšlené osoby, nahlaste nám prosím úmrtí pojištěného co nejdříve.

K nahlášení si prosím připravte tyto dokumenty:

 • vyplněný formulář Hlášení škodní události
 • úmrtní list
 • list o prohlídce zemřelého
 • pitevní zprávu (je-li k dispozici)
 • protokol od policie (pokud bylo vyšetřováno policií)
 • jiné relevantní dokumenty (například plnou moc jste-li zmocněný zastupovat obmyšlenou osobu, rodný list, pokud jste rodič nezletilé obmyšlené osoby apod.) Abychom mohli pojistné plnění vyplatit, opatřete si prosím identifikaci dle zákona 253/2008 Sb. (zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Pozor, bez této identifikace nelze pojistné plnění vyplatit, ale získat ji můžete snadno:
  • na centrále Simplea pojišťovny (zdarma, domluvte si prosím předem schůzku)
  • na jakémkoli Partners marketu (zdarma)
  • prostřednictvím finančního poradce Partners (zdarma)
  • prostřednictvím notáře (za poplatek)
  • na obecním úřadě s rozšířenou působností (vystaví za poplatek Veřejnou listinu o identifikaci)

Vše nám zašlete na e-mail hlaseniudalosti@simplea.cz nebo na naši adresu Simplea pojišťovna, oddělení likvidací, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4.

V takto složitých situacích vám také rádi pomůžeme na naší centrále v Praze, jen si prosím domluvte termín předem.