Vyplácení nemocenské

Nemocenská je dávka, která patří do systému nemocenského pojištění. Jejím účelem je nahradit výpadek příjmů zaměstnanců a OSVČ, které jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění, v době nemoci či obecně pracovní neschopnosti.
Sjednat pojištění

Kdo vyplácí nemocenskou?

Do 14. dne pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, proplácení nemocenské probíhá až od 15. dne nemoci. OSVČ tedy v případě pracovní neschopnosti nenáleží v prvních 14 dnech žádná náhrada mzdy a nárok na vyplácení nemocenské je také až od 15. dne. Od této doby vyplácí nemocenskou Česká správa sociálního zabezpečení.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě pracovní neschopnostiSjednat pojištění

Nemocenská za víkendy

Platí se nemocenská o víkendu? Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem v prvních 14 dnech se vztahuje pouze na pracovní dny. Od 15. dne, kdy dávku vyplácí Česká správa sociální zabezpečení, se platí při nemocenské víkendy i pracovní dny, tedy všechny kalendářní dny.

Nemocenská ve zkušební době

Výplatanemocenské ve zkušební doběběhem prvních 14 dnů je náhradou mzdy od zaměstnavatele. Zároveň se také o dobu nemoci prodlužuje zkušební doba. Následně od 15. dne nemoci vyplácí dávky Česká správa sociálního zabezpečení.

Výplatní termín nemocenské

Výplatní termín nemocenské je individuální a nedá se určit přesně na den. Česká správa sociálního zabezpečení má ze zákona stanovenou lhůtu 30 dnů ode dne doručení podkladů ze strany zaměstnavatele. Datum výplaty bývá většinou podobné jako termín výplaty mzdy, protože k vyplácení nemocenské dochází podobným způsobem.

Způsob výplaty nemocenské

Nemocenskou je možné vyplácet jak na bankovní účet, tak i v hotovosti. Hotovostní vyplácení probíhá formou poštovní poukázky. V tomto případě je ovšem nemocenská snížena o náklady v podobě platby za poštovní doručení.

Nemocenská se vyplácí zpětně za daný měsíc, tedy podobně jako výplata mzdy.

Výše nemocenské

Za prvních 14 dnů nemoci náleží za kalendářní dny náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem. Výpočet vychází z denního vyměřovacího základu. V rámci výpočtu náhrady mzdy od zaměstnavatele se podobně jako u nemocenské vychází z redukčních hranic, které se stanovují pro každý rok Redukční hranice se dále násobí koeficientem 0,175 a zaokrouhluje se na celé haléře nahoru.

Pro rok 2023 jsou redukční hranice stanoveny takto:

  1. redukční hranice 1.345 Kč * 0,175 = 235,38 Kč
  2. redukční hranice 2.017 Kč * 0,175 = 352,98 Kč
  3. redukční hranice 4.033 Kč * 0,175 = 705,78 Kč

Při výpočtu je částka do první redukční hranice započtena z průměrného hodinového výdělku z 90 %. Částka od druhé do první hranice se započítává z 60 % a od druhé do třetí redukční hranice z 30 %. Nad částku třetí redukční hranice už se nezapočítává nic.

Hodinová náhrada mzdy se vypočítává z upraveného průměrného hodinového výdělku. Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře a částka za celý kalendářní měsíc se zaokrouhluje na koruny nahoru. 

Výpočet nemocenské od 15. dne nemoci vychází z denního vyměřovacího základu (dále jen "DVZ") což je průměr hrubých příjmů za uplynulý rok přepočítaný na den. Nemocenské dávky se pak vypočítávají jako 60 % z tohoto denního vyměřovacího základu, který je snížen redukčními hranicemi. Od 31. dne se počítá 66 % z DVZ a od 61. dne 72 % z DVZ.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Jak dlouho se nemocenská vyplácí?

Zpravidla je to maximálně po dobu 380 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikla pracovní neschopnost. Poté je možné ČSSZ požádat o prodloužení. Toto prodloužení je v maximální době 3 měsíců a může být provedeno opakovaně, maximálně však o 350 kalendářních dní.

Dlouhodobá nemocenská a vracení daní

Při dlouhodobé pracovní nemocenské je třeba brát v potaz i daňovou povinnost, daňová vratka náleží v tomto případě zaměstnanci. Uplatní ji v dalším roce během ročního zúčtování. Vrácení daní za nemocenskou a jejich výše se odvíjí od konkrétní daňové situace zaměstnance a množství dalších uplatňovaných slev.

Nevyplacená nemocenská

Člověk, kterého se nevyplacená nemocenská týká, může podat žádost o prověření nevyplacené dávky nemocenského pojištění po více než 30 dnech ode dne uplatnění žádosti na Českou správu sociálního zabezpečení. Ta zpracování dávky prověří.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při pojištění pracovní neschopnostiZjistit

Další články

Nemocenská

Výpočet nemocenské

Nemocenská pomáhá nahrazovat příjem v době dočasné pracovní neschopnosti a patří mezi dávky nemocenského pojištění....

Nemocenská

Nemocenská a dovolená

Nemocenská společně s náhradou mzdy pomáhají pokrýt výpadek příjmu během dočasné pracovní neschopnosti. Zatímco náhradu...

Nemocenská

Kolik je nemocenská

Nemocenská je jednou ze šesti dávek systému nemocenského pojištění poskytovaných v České republice. Účelem této dávky je...

Nemocenská

Kdy přijde nemocenská

Nemocenská je jednou z dávek sociálního pojištění, která pomáhá vykompenzovat příjem v době nemoci zaměstnanců nebo OSVČ,...

Nemocenská

Jak se počítá nemocenská

Nemocenská je jednou z dávek nemocenského pojištění. Nahrazuje příjem v době dočasné pracovní neschopnosti. Věděli jste,...

Nemocenská

Krácení dovolené při nemoci

Každému zaměstnanci, který v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 60 dní, vzniká nárok na dovolenou. Zákoník práce...

Nemocenská

Pojištění na nemocenské

Nemocenská je jednou z šesti dávek nemocenského pojištění v České republice. Účelem je finanční zabezpečení ekonomicky...

Nemocenská

Výpověď a nemocenská

Nemocenská je jednou z šesti poskytovaných dávek z nemocenského pojištění v České republice. Účelem je finanční...

Nemocenská

Ukončení nemocenské

Nemocenská je jednou z šesti poskytovaných dávek z nemocenského pojištění v České republice. Účelem je finanční...

Nemocenská

Vycházky při nemocenské

Nemocenská je jedna z dávek nemocenského pojištění, která je vyplácena v případě, kdy je zaměstnanec nebo OSVČ ošetřujícím...

Nemocenská

Nemocenská v těhotenství

Nemocenská je dávka sociálního pojištění poskytovaná v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci nebo OSVČ, pokud...

Nemocenská

Nemocenská a vše o ní

Nemocenská je jednou z šesti dávek nemocenského pojištění v České republice. Účelem je finanční zabezpečení ekonomicky...

Nemocenská

Nemocenská ve zkušební době

Nemocenská je jednou z šesti dávek nemocenského pojištění v České republice. Účelem je finanční zabezpečení ekonomicky...

Nemocenská

Jak dlouho může trvat nemocenská

Nemocenská je jednou z šesti dávek nemocenského pojištění v České republice. Účelem je finanční zabezpečení ekonomicky...

Nemocenská

Doba pobírání nemocenské

Věděli jste, že v prvním pololetí roku 2021 bylo v České republice nahlášeno 1,3 milionu případů pracovní neschopnosti?...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení