Úmrtí - Stručná příručka života

Smrt je bohužel nedílnou součástí našich životů a dříve nebo později se s odchodem někoho z příbuzných setká každý z nás. Úmrtí blízké osoby je smutnou událostí, se kterou je spojena jak doba truchlení, tak spousta zařizování. Věděli jste, že v roce 2021 v České republice zemřel rekordní počet lidí, konkrétně to bylo 25,5 tisíc? Nejčastější příčinou úmrtí byl v roce 2021 covid, a to v 18 % případů.
Sjednat pojištění

První kroky

V první řadě je po úmrtí někoho z blízkých potřeba zavolat lékaře, který konstatuje smrt a učiní ohledání, pokud tedy došlo ke skonu doma. Budete potřebovat občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, rodný a oddací list zemřelého, případně aktuální lékařské zprávy. Lékař také zhotoví tzv. ohledací list a odešle ho na matriku.

Poté je nutné kontaktovat pohřební službu. To je možné učinit přes den i v noci. K organizaci pohřbu budete potřebovat svůj občanský průkaz a občanský průkaz s rodným listem zemřelé osoby. Pohřební služba zároveň může vyřídit i vystavení úmrtního listu zemřelého na matrice.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

K odevzdání na úřadech

  • Občanský průkaz si ponechá matrika nebo se odevzdává na obecním úřadě.
  • Kartičku pojištěnce na zdravotní pojišťovně.
  • Řidičský průkaz na dopravním inspektorátu.
  • Cestovní pas na oddělení pasů na obecním úřadě.
  • Ukončit starobní důchod na poště nebo České správě sociálního zabezpečení (za zemřelého)
  • Vojenskou knížku na vojenské správě.

Následně je také možné vyřídit žádost o vdovský/vdovecký důchod či o sirotčí důchod, a to na České správě sociálního zabezpečení. V případě, kdy zemřelá osoba měla na své jméno telefonní paušál, nahlášený odběr plynu, vody nebo elektřiny, je potřeba tyto smlouvy převést na jinou osobu.

Převod majetku na jinou osobu

Pokud zemřelá osoba vlastnila majetek (rodinný dům, byt, automobil, bankovní účet apod.), řeší se jeho převody až po skončení dědického řízení. Řízení o pozůstalosti provádí notář, který bude sám kontaktovat pozůstalé osoby. Náklady spojené s tímto dědickým řízením hradí pozůstalé osoby.

Nárok na pohřebné nebo na pracovní volno

Nárok na pohřebné vzniká osobě, která vypravila pohřeb dítěti, jež v době úmrtí bylo nezaopatřené. 

Co se týká pracovního volna, mají na volno s náhradou mzdy nárok pozůstalí za těchto podmínek:

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha či dítěte a 1 den k účasti na pohřbu;
  • 1 den k účasti na pohřbu pro rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, manžela sourozence a na další 1 den v případě, pokud člověk obstarává pohřeb těchto osob;
  • na nezbytně nutnou dobu, max. na 1 den, pro účast na pohřbu prarodiče, vnuka, prarodiče manžela nebo jiné osoby, jež s člověkem, který o pracovní volno žádá, žila v době úmrtí ve společné domácnosti, a na další 1 den, pokud člověk obstarává pohřeb takové osoby.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Nejčastěší otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co když nebudu platit životní pojištění?

V případě, kdy člověk neplatí pojistné na životní pojištění, nejprve přijde od pojišťovny upomínka. Pokud ani po této upomínce nebude pojistné uhrazeno, dojde ke zrušení životního pojištění.

Co se stane, když nezaplatím životní pojištění?

V případě, kdy člověk nezaplatí pojistné na životní pojištění, nejprve přijde od pojišťovny upomínka. Pokud ani po této upomínce nebude pojistné uhrazeno, dojde ke zrušení životního pojištění.

Jak dlouho trvá vyplacení peněz úrazové pojistky?

Pojistné plnění pojišťovny v případě úrazu vyplácí peníze ve velké části případů přibližně do 3 dnů až do týdne od úrazu. Po úrazu je nutné pojišťovně dodat lékařskou zprávu od klienta vystavenou co nejdříve po úrazu.

Jak dlouho trvá vyplácení životní pojistky?

Vyplácení peněz z pojistky u jednodušších případů trvá v řádu několika dní, u složitějších jde o několik týdnů. Ze zákona má pojišťovna povinnost do 3 měsíců informovat o stavu, nicméně ze zákona nemá danou závaznou lhůtu k vyřízení a vyplacení peněz z pojistky.

Jak má vypadat životní pojištění?

Životní pojištění by mělo v prvé řadě krýt riziko smrti z jakýchkoliv příčin. Dále by mělo krýt tzv. velká rizika, tedy invaliditu I., II. a III. stupně, pracovní neschopnost nebo riziko závažných onemocnění či trvalých následků úrazu. Tato rizika by podle odborníků na životní pojištění měla být absolutním základem.

Jak se postupuje v případě zániku životního pojištění?

Pokud nastane smrt pojištěného, dochází k zániku životního pojištění. K tomu se váže i vyplacení pojistného plnění. Pozůstalí musí v tomto případě pojišťovnu o úmrtí informovat na základě vyplnění formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Jak se vyplácí životní pojištění?

Životní pojištění se vyplácí v případě úmrtí klienta, a to tak, že je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, je-li vyšší, popřípadě obojí. V případě dožití je vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění. V případě, že jsou sjednána další připojištění, je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění podle sjednaných podmínek.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy se vyplatí úrazové pojištění?

Úrazové pojištění se vyplatí lidem, kteří provozují sportovní aktivity, ale i těm, kteří jsou živiteli rodiny. Úrazové pojištění lidé ocení především v situacích, kdy mají v důsledku úrazu trvalé následky omezující v pracovní činnosti a ohrožující životní standard.

Kdy zaniká životní pojištění?

K ukončení životního pojištění může dojít hned z několika důvodů. Je to například smrt pojištěné osoby, konec pojistného období, zánik pojistného zájmu, odmítnutí pojistného plnění nebo zánik pojištěné právnické osoby bez právního zástupce.

Další články

Životní situace

Plíce kuřáka

Plíce kuřáka jsou náchylnější k dlouhé řadě závažných onemocnění, jako jsou rakovina plic, rozedma plic nebo také...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení