Ukončení pracovního poměru - Stručná příručka života

Ukončení pracovního poměru je možné hned několika způsoby. Pracovní poměr je možné ukončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Výpověď musí být vždy v písemné podobě a doručena druhé straně, jinak je neplatná.
Sjednat pojištění

Ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím doby sjednané ve smlouvě. Na ukončení by měl být zaměstnanec zaměstnavatelem upozorněn minimálně tři dny předem. Pokud zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele pokračuje ve vykonávané práci, pak se z pracovního poměru stal poměr na dobu neurčitou.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Ukončení pracovního poměru dohodou

Dohoda o ukončení pracovního poměru, kterou mezi sebou uzavřeli zaměstnanec a zaměstnavatel, musí být písemná. Jednu kopii musí mít zaměstnanec a druhou zaměstnavatel. Je nutné, aby v dohodě byl uvedený den, ke kterému pracovní poměr končí. V případě, kdy to zaměstnanec vyžaduje, musí zaměstnavatel do Dohody o ukončení pracovního poměru uvést důvod, proč tento poměr končí. V situaci, kdy dochází k ukončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn, má totiž zaměstnanec nárok na vyplacení odstupného. V Dohodě o ukončení pracovního poměru může být uvedena výpovědní lhůta, záleží ovšem na dohodě mezi oběma stranami, takže ani výpovědní lhůta není nutností.

Ukončení pracovního poměru výpovědí

Výpověď je jednostranným právním úkonem, který může k ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Aby byla výpověď platná, musí být sepsána písemně a doručena druhému účastníkovi. V případě výpovědi končí pracovní poměr uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi a končí posledním dnem 2. kalendářního měsíce. Pokud výpověď podává zaměstnanec, nemusí udávat žádný důvod. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v zákoníku práce. Mezi tyto důvody patří například nadbytečnost, zvlášť hrubé porušení pracovních povinností nebo zrušení zaměstnavatele či některé jeho části.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončit pracovní poměr ve zkušební době mohou zaměstnanec i zaměstnavatel bez udání důvodu. Ukončení pracovního poměru je i v tomto případě nutné doručit druhé straně v písemné podobě. Pracovní poměr pak končí dnem doručení. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr ve zkušební době ukončit v době prvních 14 kalendářních dnů od započetí tohoto poměru.

Pracovní poměr cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti

Pracovní poměr cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti může skončit i v den skončení povolení k pobytu, dnem vyhoštění z území České republiky nebo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno pracovní povolení.

Kdy a za jakých podmínek má zaměstnanec nárok na odstupné

Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci, kterému skončil pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn, a to v případě, že tento pracovní poměr trval minimálně dva roky. Odstupné je ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Může však být i vyšší a je možné stanovit podmínky, za kterých zaměstnanci přísluší.

Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru zaměstnance

Zaměstnavatel má v případě ukončení poměru následující povinnosti. Zaměstnanci musí vystavit potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list. Zaměstnavatel má také povinnost zaměstnanci na jeho žádost vystavit posudek o pracovní činnosti nebo potvrzení o průměrném výdělku. Další povinností je odeslání evidenčního listu důchodového pojištění a ohlášení ukončení pracovního poměru zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Další články

Životní situace

Tipy a triky pro zvládání stresu

Stres je automatická odezva organismu na nějakou zátěž. Je každodenní součástí našeho života. Stres může být ve zdravé...

Životní situace

Pozitivní stres

Stres je fyziologická reakce, která nás má chránit ve chvíli, kdy máme pocit, že jsme v ohrožení, nebo v situaci, kdy jsou...

Životní situace

Příznaky stresu

Stres je velkou zátěží pro lidský organismus. Stresu jsme více či méně vystavováni každý den z různých příčin, v různé...

Životní situace

Tipy a triky pro dlouhověkost

Termín dlouhověkost nebo také anglicky „longevity“ bývá poslední dobou hodně skloňovaným výrazem. Dlouhověkost, tedy...

Životní situace

Jak se zbavit stresu

Stres je funkční stav životního organismu, který je vystavován mimořádným podmínkám. Těm se říká stresory. Tělo se...

Životní situace

Tipy a triky pro digitální detox

Digitální detox má za cíl odpoutat se od virtuálního života a zaměřit se více na ten reálný. Účelem digitálního detoxu je...

Životní situace

Plíce kuřáka

Plíce kuřáka jsou náchylnější k dlouhé řadě závažných onemocnění, jako jsou rakovina plic, rozedma plic nebo také...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení