Existuje životní pojištění bez dotazníku?

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo i jeho rodinu v případech, kdy dojde k nenadálé životní situaci sjednané v pojistné smlouvě, jako je například smrt, trvalá invalidita či smrt následkem úrazu. Věděli jste, že Češi si pojišťují spíše svůj majetek než zdraví? Z průzkumu pojistného trhu z roku 2021 totiž vyplynulo, že 64 % Čechů má sjednáno pojištění domácnosti a jen 53 % má sjednáno životní pojištění. V prvním pololetí roku 2022 se ovšem počet nových smluv na životní pojištění meziročně zvýšil o 10 tisíc. Zajímá vás, zda je možné sjednat životní pojištění bez lékařské prohlídky nebo bez zdravotního dotazníku?
Sjednat pojištění

Sjednání pojistné smlouvy a dotazník o zdravotním stavu

Pojišťovna vždy posuzuje rizikovost každého klienta. Podle zákona je v případech, kdy to pojišťovna pro sjednání pojistné smlouvy na životní pojištění požaduje, povinnost pojišťovně pravdivě sdělit informace o svém zdravotním stavu. Základem zdravotního dotazníku bývá výška a váha nebo i to, zda klient kouří. 

Pojišťovny se zajímají také o to, zda má klient rizikové zaměstnání nebo zda se věnuje rizikovému sportu. Každá pojišťovna si jednotlivé otázky dotazníku určuje sama. V případě, kdy klient z dotazníku vyjde jako rizikovější, může se to odrazit na vyšší ceně pojistného nebo omezení rozsahu pojistné ochrany.V některých případej je nutné i doložené lékařských zpráv nebo  kontrola lékařem.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Sjednání životního pojištění bez dotazníku o zdravotním stavu

Je možné sjednat životní pojištění bez zkoumání zdravotního stavu? V současné době většina pojišťoven vyplnění zdravotního dotazníku požaduje. Životní pojištění se smysluplnou pojistnou ochranou se bez zdravotního dotazníku tedy sjednat nedá.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co když nebudu platit životní pojištění?

V případě neplacení pojistného na životní pojištění klientem nejprve přijde od pojišťovny upomínka. Pokud ani po této upomínce nebude pojistné uhrazeno, dojde ke zrušení životního pojištění.

Co kryje životní pojištění?

Životní pojištění kryje v hlavním případě riziko smrti. Dále je možné připojistit některá další rizika, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a další. Kromě toho může být také životní pojištění spojeno s rezervotvornou složkou (investiční životní pojištění nebo kapitálové životní pojištění).

Co se stane, když nebudu platit životní pojištění?

V případě, že člověk nehradí pojistné, přijde mu od pojišťovny upomínka. Pokud ani po zaslání upomínky nedojde k zaplacení pojistného, pojišťovna smlouvu ukončí.

Jak dlouho trvá životní pojištění?

Životní pojištění trvá po dobu sjednanou v pojistné smlouvě. Zaniká uplynutím pojistné doby a klient ho může předčasně ukončit výpovědí ke konci pojistného období.

Jak snížit pojistné u životního pojištění?

V případě finanční tísně je možné snížit pojistné u životního pojištění v tom smyslu, že budou zrušena některá nebo všechna doplňková pojištění. Klient tak sice přijde o pojistné krytí v některých oblastech, ne ale o životní pojištění jako takové.

Jak ukončit životní pojištění?

Životní pojištění lze ukončit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jak vypovědět smlouvu životního pojištění?

Nejdůležitější je zrušit smlouvu písemně, a to doporučeně poštou, elektronicky nebo osobně na pobočce pojišťovny. U některých pojišťoven končí pojištění dnem žádosti, jinde zase musí být o ukončení požádáno alespoň 6 týdnů před výročím uzavření smlouvy.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Od daňového základu je možné odečíst pojistné, které bylo zaplaceno na soukromé životní pojištění. Poplatník musí být zároveň pojistníkem i pojištěným. Podmínky pro odpočet nesplňuje rizikové životní pojištění.

Kdy lze ukončit životní pojištění?

Bez udání důvodu je ukončení pojistné smlouvy možné do 2 měsíců od jejího uzavření. Další variantou je vypovězení smlouvy ke konci pojistného období. Možností je i ukončení dohodou, ale je nutné vyčkat vyjádření pojišťovny, která na tuto dohodu nemusí přistoupit.

Kdy má životní pojištění smysl?

Životní pojištění a další typy pojištění mají smysl v případech, kdy je na klientově příjmu finančně závislá rodina, splácí hypotéku nebo jiné finanční závazky. Smysl tak má pro živitele rodiny a pro ty, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu, a pro osoby, jejich příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Proč nemít životní pojištění?

Bez životního pojištění se člověk obejde v situaci, kdy je dostatečně finančně zajištěn, nesplácí hypotéku a má vytvořeny potřebné rezervy pro případ nenadálých situací, jako je úraz, dlouhodobá nemoc, pracovní neschopnost nebo invalidita.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení