Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli jste, že Češi si pojišťují spíše svůj majetek než zdraví? Z průzkumu pojistného trhu z roku 2021 vyplynulo, že 64 % Čechů má sjednáno pojištění domácnosti a jen 53 % má sjednáno životní pojištění. V prvním pololetí roku 2022 se ovšem počet nových smluv na životní pojištění meziročně zvýšil o 10 tisíc. Jak je to s předčasným ukončením nebo mimořádným výběrem z pojistky?
Sjednat pojištění

Předčasné ukončení životního pojištění

Předčasné ukončení životního pojištění a výplata naspořených prostředků přináší nevýhodu v podobě toho, že se klient připraví o pojistnou ochranu. Další nevýhodou je i to, že v pozdějším věku bude nově založená pojistka dražší nebo už nebude možné ji vůbec uzavřít. Ne vždy se proto takové ukončení vyplatí. Bez udání důvodu je možné životní pojištění ukončit do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy v rámci odstoupení od pojistné smlouvy. Pojistnou smlouvu je možné vypovědět ke konci pojistného období. Pojistka končí taktéž v důsledku úmrtí pojištěného.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Mimořádný výběr

Jak vybrat peníze z životního pojištění, aniž by došlo ke zrušení pojistky? Jednou z možností je tzv. mimořádný výběr. Během trvání pojistné smlouvy u smluv, které mají spořicí složku, je možné provést mimořádný výběr z životního pojištění. Jde o částečný výběr prostředků, aniž by pojistná smlouva zanikla nebo byl klient pokutován. Mimořádný výběr je možné provést pouze ze spořicí (rezervotvorné) části, tedy z účtu, na kterém se shromažďují úspory. Pouze u smluv, které byly uzavřeny do konce roku 2014 pak klient neztrácí možnost využití daňových slev.

Dle konkrétní pojišťovny může být u mimořádného výběru peněz ze životního pojištění nutné navštívit pobočku nebo kontaktování finančního poradce.

Vyplacení pojistného plnění z životního pojištění

Životní pojistka končí v případě dožití (pokud je ve smlouvě) nebo smrti. V případě úmrtí má na vyplacení pojistného plnění z životního pojištění nárok v první řadě osoba určená v pojistné smlouvě. Není-li určena, pak manžel nebo manželka, dále děti pojištěné osoby a v poslední řadě rodiče. Pouze v případě, že pojistná smlouva obsahuje pojistné krytí pro případ dožití, pak na vyplacení životního pojištění vzniká nárok v případě, kdy pojištěný dosáhne věku uvedeného v pojistné smlouvě.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok v případě pracovní neschopnostiZjistit

Nejčastější otázky

Co je dobré mít v životním pojištění?

Nejlepší životní pojištění je takové, které je dobře nastavené. Je vhodné mít připojištěná rizika, která vás, popřípadě vaši rodinu finančně ochrání před nepříznivými dopady. Mezi taková rizika patří například závažná onemocnění, invalidita, pracovní neschopnost, ztráta soběstačnosti, trvalé následky úrazu a další.

Co se stane, když nezaplatím životní pojištění?

V případě, kdy člověk nezaplatí pojistné na životní pojištění, nejprve přijde od pojišťovny upomínka. Pokud ani po této upomínce nebude pojistné uhrazeno, dojde ke zrušení životního pojištění.

Co zahrnout do životního pojištění?

Do životního pojištění lze zahrnout nejen běžné pojištění smrti, ale také například pojištění invalidity I., II. a III. stupně, pracovní neschopnosti, úrazů, doby nezbytného léčení úrazu, závažných onemocnění a spoustu dalších připojištění.

Jak doložit životní pojištění?

Pro doložení životního pojištění je nezbytná kopie pojistné smlouvy o životním pojištění, ze které je zřejmé splnění všech potřebných podmínek v souladu se zákonem o daních z příjmů. V rámci daňového přiznání se pak smlouva dokládá za každé zdaňovací období. Pro roční zúčtování ji však stačí předložit jen při prvním uplatnění.

Jak ukončit životní pojištění?

Smlouvu životního pojištění je možné bez udání důvodu vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření. Pojištění v takovém případě zaniká do 8 dnů ode dne doručení výpovědi. Co se týče výpovědi, pak životní pojištění lze vypovědět 6 týdnů před koncem pojistného období. Konec pojistného období je totiž okamžikem, kdy je možné životní pojištění zrušit.

Jak zdanit zrušené životní pojištění?

Ke zdaňovacímu období, kdy ke zrušení pojistky došlo, se provádí dodanění zrušeného životního pojištění. To platí pouze v případě, kdy bylo uplatněno snížení základu daně. Pokud se vás to týká, v daňovém přiznání se dodanění uvede jako ostatní příjmy. Jejich výše je součtem částek, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Od daňového základu je možné odečíst pojistné, které bylo zaplaceno na soukromé životní pojištění. Poplatník musí být zároveň pojistníkem i pojištěným. Podmínky pro odpočet nesplňuje rizikové životní pojištění.

Kdy mohu vybrat životní pojištění?

Za předpokladu, že má člověk uzavřeno životní pojištění, odpočet daně může přinést nějakou tu finanční úsporu. Životní pojištění lze vybrat po uplynutí minimální doby 5 let a dosažení minimálně 60 let věku. V opačném případě je nutné dodanit daňové odpočty a případně dodanit příspěvky zaměstnavatele.

Kdy mohu vypovědět životní pojištění?

Bez udání důvodu je možné pojistnou smlouvu na životní pojištění vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření. Pojištění v takovém případě zaniká do 8 dnů ode dne doručení výpovědi. Životní pojištění lze vypovědět 6 týdnů před koncem pojistného období. Konec pojistného období je totiž okamžikem, kdy je možné životní pojištění zrušit. Během trvání pojištění je možné pokusit se jej ukončit dohodou, na kterou ovšem pojišťovna nemá povinnost přistoupit.

Kdy se nemusí dodanit životní pojištění?

Dodanění životního pojištění se nemusí provádět v následujících případech. Jedním z nich je situace, kdy poplatníkovi vznikne nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně. K dodanění nedochází ani v případě smrti pojištěného nebo při převedení naspořené částky na jinou smlouvu životního pojištění splňující zákonné podmínky. K dodanění také nedochází, pokud nebylo uplatněno snížení základu daně.

Proč nemít životní pojištění?

Bez životního pojištění se člověk obejde v situaci, kdy je dostatečně finančně zajištěn, nesplácí hypotéku a má vytvořeny potřebné rezervy pro případ nenadálých situací, jako je úraz, dlouhodobá nemoc, pracovní neschopnost nebo invalidita.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení