Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro případ, že nastanou situace, které jsou zvolená v pojistné smlouvě. V případě, kdy taková situace nastane, pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Kromě dožití a smrti mohou být v pojistné smlouvě sjednána také nejrůznější připojištění, jako jsou pojištění pracovní neschopnosti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a další. Mimo to může životní pojištění sloužit také ke zhodnocení financí, a to v případě, pokud si zvolíte životní pojištění se spořicí složkou. Věděli jste, že 34 % Čechů vůbec netuší, k čemu životní pojištění slouží, a spíše si pojišťují majetek než svoje zdraví?
Sjednat pojištění

Daňové zvýhodnění u životního pojištění

Daňové zvýhodnění je jedním z plusů životního pojištění. Umožňuje každý rok odečíst od základu daně zaplacené pojistné, a to až do výše 24 000 Kč. To přináší roční úsporu v maximální výši 3 600 Kč. Daňově uznatelné životní pojištění může využít jak zaměstnanec, tak i podnikatel. Tato výhoda je ovšem podmíněna splněním stanovených zákonných podmínek.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Podmínky daňové uznatelnosti životního pojištění

Pro využití slevy na dani ze životního pojištění je nutné splnit tyto zákonné podmínky:

  1. Sjednání životního pojištění alespoň na dobu 5 let.
  2. Vybrání jednorázové částky nebo důchodu nejdříve v roce, kdy je klientovi 60 let.
  3. Minimální sjednaná pojistná částka na dožití musí být 40 000 Kč u smluv s dobou trvání do 15 let a 70 000 Kč u smluv s dobou trvání nad 15 let.
  4. Osoba, která daňovou úlevu využívá, musí mít pojištění sjednáno na sebe. Musí tedy být pojistníkem i pojištěnou osobou.
  5. V pojistné smlouvě je nutné mít zahrnuto riziko „dožití“, popřípadě „smrti nebo dožití“.
  6. Zároveň není možná jiná výplata než pojistného plnění. Není tedy možné provádět mimořádné výběry ze životního pojištění.

Jednou z těchto podmínek je rezervotvorná složka dožití, kterou naše životní pojištění nemá. Simplea životní pojištění tak nesplňuje podmínky pro odpočty z daní. 

Potvrzení o zaplaceném pojistném

Chcete využít daňového zvýhodnění u životního pojištění? Pak budete k daňovému přiznání potřebovat potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění. Pojišťovny během měsíce ledna rozesílají svým klientům, kteří mají sjednáno splňující podmínky daňové uzantelnosti, tzv. potvrzení o zaplacení životního pojištění. Toto daňové potvrzení slouží právě k uplatnění odpočtů na zaplaceném pojistném v loňském roce. Další možností je to, že toto potvrzení budete mít uloženo v klientské zóně.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co je soukromé životní pojištění?

Soukromé životní pojištění je na základě pojistné smlouvy sjednáváno soukromými pojišťovacími podniky. Soukromé životní pojištění se vztahuje na dožití, úmrtí, invaliditu a další pojistná rizika a pomáhá chránit jednotlivce, případně jeho rodinu v případě, kdy k takové situaci dojde.

Co všechno se dá odečíst z daní?

Pokud má člověk sjednáno životní pojištění, odpočet daně může přinést v případě splnění podmínek příjemnou finanční úsporu. Od základu daně je totiž možné si každý rok odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok. Dále se dají od daňového základu odečíst například úroky zaplacené z hypotečního úvěru, sleva na dítě, darování krve a další.

Jak doložit životní pojištění?

Pro doložení životního pojištění je nezbytná kopie pojistné smlouvy o životním pojištění, ze které je zřejmé splnění všech potřebných podmínek v souladu se zákonem o daních z příjmů. V rámci daňového přiznání se pak smlouva dokládá za každé zdaňovací období. Pro roční zúčtování ji však stačí předložit jen při prvním uplatnění.

Jak na zdanění příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

Pokud se klient rozhodne pro předčasné ukončení pojistné smlouvy, je nutné dodanit životní pojištění v daňovém přiznání. V případě, že na pojištění přispíval zaměstnavatel, je nejen nutné mu ukončení životního pojištění oznámit, ale také následně příspěvek od zaměstnavatele zpětně dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti.

Jak zrušit investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění se dá zrušit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jaké daňové výhody jsou spojeny se soukromým životním pojištěním?

Se soukromým životním pojištěním jsou spojené daňové výhody. Od základu daně je možné si odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy lze životní pojištění odečíst z daní?

Od základu daně je možné si každý rok odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato možnost je ovšem jen za splnění následujících podmínek: Životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu) a mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy si můžu odečíst životní pojištění z daní?

Každý rok je možné si od základu daně odečíst zaplacené pojistné, a to do maximální výše 24 000 Kč za předpokladu splnění stanovených podmínek. Mezi ty patří například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy si můžu uplatnit slevu na životní pojištění?

Aby bylo možné uplatnit slevu na životní pojištění, je nutné splnit následující podmínky: životní pojištění musí být sjednáno minimálně na 5 let a vybrání jednorázové částky nebo důchodu je provedeno nejdříve v roce, kdy je klientovi 60 let. Minimální sjednaná částka pro dožití je 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let. Při předčasném ukončení pojistky je nutné dodanit životní pojištění.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení