Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před nepříznivými dopady nenadálých životních situací. Pojistit si můžete například pracovní neschopnost, úrazy, invaliditu nebo smrt a plnění pak použít například pro splacení hypotéku a úvěrů. Věděli jste, že Češi si pojišťují spíše svůj majetek než zdraví? Z průzkumu pojistného trhu z roku 2021 totiž vyplynulo, že 64 % Čechů má sjednáno pojištění domácnosti a jen 53 % má sjednáno životní pojištění. V prvním pololetí roku 2022 se ovšem počet nových smluv životního pojištění meziročně navýšil o 10 tisíc.
Sjednat pojištění

Co je odkupné a odbytné

Odbytné neboli odkupné může být pojišťovnou vyplacená částka klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Jedná se o nespotřebovanou část pojistného. Tato část se vypočítává pojistně matematickými metodami, a to k datu ukončení pojistné smlouvy.

O odbytném se hovoří u smluv uzavřených do konce roku 2004, od roku 2005 se používá pojem odkupné.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Kdy se vyplácí odkupné

Odkupné v životním pojištění se může vyplácet při předčasném ukončení životního pojištění. V tomto případě je ale hodnota odkupného nižší, než je hodnota rezervy. Tato rezerva je určena ke krytí budoucích závazků pojišťovny vyplývajících z pojistné smlouvy při úmrtí nebo dožití pojištěného. 

V případě, že klient využíval daňových odpočtů na pojistném za životní pojištění  je zároveň také nutné podat daňové přiznání a dodanit uplatněné daňové odpočty za posledních 10 let.

Výše odkupného

I když výše odkupného s každým rokem roste, zrušit životní pojištění před koncem sjednané doby není v tomto ohledu pro klienta příliš výhodné, a mělo by tedy být pouze poslední možností v krajních situacích. Navíc v prvních letech trvání pojistné smlouvy může být hodnota odkupného dokonce nulová.

Zdanění odkupného

Odkupné u životního pojištění je zdanitelným příjmem a podle zákona o daních z příjmu tak nepatří mezi příjmy, které jsou osvobozené od daně. Odkupné tedy podléhá zdanění za každé situace, a to daní ve výši 15 %.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Nejčastěší otázky

Co je odbytné u životního pojištění?

Dnes je pojem odbytné známý pod pojmem odkupné. Odkupné u životního pojištění je částka, kterou pojišťovna klientovi jednorázově vyplatí v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy. Odkupné je vždy nižší než naspořená částka a platí se z něj 15% daň z příjmu.

Co je odbytné?

Odbytné neboli odkupní hodnota pojištění je taková částka, která je pojišťovnou vyplacena tomu, kdo s ní uzavřel pojistnou smlouvu, a to v případě, kdy dojde k předčasnému zániku životního pojištění, u kterého vznikl nárok na odbytné. Důvodem takového zániku může být výpověď smlouvy jedné ze stran, neplacení pojistného nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud má člověk uzavřené životní pojištění, slevu na dani je možné za splnění stanovených podmínek uplatnit v daňovém přiznání.

Jak dlouho trvá vyplácení odkupného?

Vyplácení odkupného z životního pojištění proběhne až po uplynutí výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem výpovědi a nejčastěji je v délce 3 měsíců. Přesná délka výpovědní lhůty je zakotvena ve smluvních podmínkách.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jak se daní pojistné plnění?

Zákon o daních z příjmů stanovuje, že pojistné plnění je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, pokud se nejednalo o pojistné plnění týkající se obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti či k pronájmu.

Jak zpětně dodanit životní pojištění?

Pokud je klientovi méně než 60 let, pak je v případě předčasného zrušení životního pojištění nutné zpětně dodanit částky, které byly v posledních 10 letech využívány pro slevu na dani. V daňovém přiznání se dodanění uvádí jako ostatní příjmy. Výše ostatních příjmů je součtem částek, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Pokud má člověk životní pojištění, slevu na dani lze uplatnit jen za splnění stanovených podmínek. Z daní lze odečíst pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění. Nepočítají se různá připojištění, která jsou sjednána navíc (např. úrazové pojištění či pojištění závažných onemocnění).

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy se vyplácí životní pojištění?

Životní pojištění se u jednodušších případů vyplácí v řádu několika dnů, u těch složitějších je to přibližně v řádu několika týdnů. Případně má pojišťovna povinnost sdělit oprávněné osobě, proč nelze v dané lhůtě (3 měsíců od nahlášení) ukončit šetření.

Kdy si můžu dát životní pojištění do daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Těmi je například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu), a případné další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy si můžu odečíst životní pojištění z daní?

Každý rok je možné si od základu daně odečíst zaplacené pojistné, a to do maximální výše 24 000 Kč za předpokladu splnění stanovených podmínek. Mezi ty patří například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení