Životní pojištění a daňový odpočet

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo i jeho rodinu v případech, kdy dojde k nenadálé životní situaci sjednané v pojistné smlouvě, jako jsou například smrt, trvalá invalidita či smrt následkem úrazu. Věděli jste, že Češi mají pojištění spíše na svůj majetek než na zdraví? Z průzkumu pojistného trhu z roku 2021 totiž vyplynulo, že 64 % Čechů má sjednáno pojištění domácnosti a jen 53 % má sjednáno životní pojištění. Životní pojištění kromě pojistné ochrany může přinést další výhody, jako je za určitých podmínek například daňový odpočet.
Sjednat pojištění

Odečet daní a životní pojištění

Pojistné za jaké životní pojištění lze odečíst od daňového základu? Pojistné, které klient na rizikovém životním pojištění uhradí, totiž není možné na rozdíl od investičního a kapitálového životního pojištění odečítat od základu daně z příjmu fyzických osob. To lze odečítat pouze při splnění zákonem daných podmínek. Některé pojištění (rizikové životní pojištění) to vůbec neumožňují.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Podmínky pro splnění nároku na daňový odpočet

Pokud chcete uplatnit uživotního pojištění odpočet daně, podmínky jsou následující:

 • musí se jednat o typ pojištění, který to umožňuje
 • pojistník musí být zároveň i pojištěnou osobou,
 • pojistná smlouva musí být uzavřena minimálně do 60 let věku,
 • pojistná smlouva musí trvat alespoň 5 let,
 • pojistná smlouva musí být sjednána alespoň na 60 měsíců,
 • není možný výběr peněz, není možné čerpat peníze určené k investování,
 • je stanovena minimální pojistná částka  u smlouvy pro případ dožití, která trvá 5–15 let, je to 40 000 Kč, u smlouvy nad 15 let je to 70 000 Kč.

Jak na odpočet životního pojištění z daní

Jak odečíst pojistné za životní pojištění z daní? Životní pojištění umožňuje snížit daňově uznatelný základ jen o takové pojistné, které bylo zaplaceno na krytí rizika smrti. Pojistné na úrazy nebo závažná onemocnění zahrnout nelze.

Zdroje

 • Peníze.cz. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Dostupné z:https://www.penize.cz/zivotni-pojisteni
 • Peníze.cz. (2023). JAK SI SNÍŽIT DANĚ. TOHLE VŠECHNO TEĎ MŮŽETE VYUŽÍT. Dostupné z:https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/424525-jak-si-snizit-dane-prehled-odpoctu-a-slev
 • Peníze.cz. RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Dostupné z:https://www.penize.cz/rizikove-zivotni-pojisteni
 • Cap.cz (2021). VÝSLEDKY PRŮZKUMU POJISTNÉHO TRHU 2021. Dostupné z:https://www.cap.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/23-statistiky-a-analyzy/104847-vysledky-pruzkumu-pojistneho-trhu-2021
Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co si může zaměstnavatel odečíst z daní?

Zaměstnavatel si může odečíst z daní například příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění nebo životní pojištění, bezúplatné plnění (dary), nepeněžní plnění ve formě závodního stravování (stravenky), nepeněžní plnění vynaložená na odborný rozvoj zaměstnanců a další daňové náklady ze služebních účelů. V některých případech je nutné dodanit životní pojištění.

Co všechno se dá odečíst z daní?

Pokud má člověk sjednáno životní pojištění, odpočet daně může přinést v případě splnění podmínek příjemnou finanční úsporu. Od základu daně je totiž možné si každý rok odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok. Dále se dají od daňového základu odečíst například úroky zaplacené z hypotečního úvěru, sleva na dítě, darování krve a další.

Co zahrnout do daňového přiznání?

V případech, kdy má člověk uzavřeno životní pojištění, odpočet daně může přinést finanční úsporu. Do daňového přiznání se uvádí například příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, které nespadají do žádné z předchozích kategorií. Od daňového základu je možné si odečíst pojistné zaplacené na životní pojištění, ale pouze to, které je určeno na krytí rizika dožití, úmrtí a investování.

Čím lze snížit základ daně?

Základ daně lze snížit o zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok. Dále se dají od daňového základu odečíst například úroky zaplacené z hypotečního úvěru, sleva na dítě, darování krve a další.

Jak na dodanění příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

V případě, že se klient rozhodne životní pojištění zrušit a na pojistku mu přispíval zaměstnavatel, má nejen povinnost mu to oznámit, ale také příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zpětně dodanit jako příspěvky ze závislé činnosti.

Jak odečíst životní pojištění z daní?

V případě, kdy má člověk životní pojištění, odpočet daně může přinést příjemnou finanční úsporu. Od základu daně je totiž možné si každý rok odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok.

Jak vypovědět smlouvu pojišťovně?

Pokud chcete zrušit životní pojištění, smlouvu pojišťovně jde ve většině případů vypovědět na pobočce pojišťovny na počkání. Stačí jen vyplnit k tomu určený formulář. Další možností je zaslání formuláře o výpovědi poštou nebo e-mailem.

Kdy je životní pojištění daňově uznatelné?

Pokud má člověk životní pojištění s rezervotvornou složkou, slevu na dani lze uplatnit jen v některých případech. Životní pojištění je daňově uznatelné za splnění určitých podmínek. Životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let a alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), prostředky lze čerpat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Mohou být i případné další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy mohu vybrat životní pojištění?

Za předpokladu, že má člověk uzavřeno životní pojištění, odpočet daně může přinést nějakou tu finanční úsporu. Životní pojištění lze vybrat po uplynutí minimální doby 5 let a dosažení minimálně 60 let věku. V opačném případě je nutné dodanit daňové odpočty a případně dodanit příspěvky zaměstnavatele.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy si můžu uplatnit slevu na životní pojištění?

Aby bylo možné uplatnit slevu na životní pojištění, je nutné splnit následující podmínky: životní pojištění musí být sjednáno minimálně na 5 let a vybrání jednorázové částky nebo důchodu je provedeno nejdříve v roce, kdy je klientovi 60 let. Minimální sjednaná částka pro dožití je 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let. Při předčasném ukončení pojistky je nutné dodanit životní pojištění.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení