Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou nenadálé životní situace. Nejčastěji pojišťovanými riziky jsou invalidita a smrt. Je ale možné si připojistit i pracovní neschopnost, úraz a další rizika. Věděli jste, že v roce 2022 bylo v ČR uzavřeno téměř 344 tisíc nových pojistných smluv?
Sjednat pojištění

Jak ukončit životní pojištění

Protože je životní pojištění produktem, který poskytuje finanční zabezpečení v případě, že dojde k poškození zdraví nebo dokonce života, měli bychom jeho případné zrušení pečlivě zvážit. Jelikož se jedná o dlouhodobý produkt, nemusí se jeho ukončení vyplatit, a to hned z několika důvodů. Kromě toho, že přijdete o onu ochranu, také nedostanete zpět všechny zaplacené peníze. Pokud byste se v budoucnu opět rozhodli uzavřít smlouvu o životním pojištění, v pozdějším věku zaplatíte na pojistném už výrazně více. Jak na předčasné ukončení životního pojištění?

Ukončení životního pojištění je možné několika způsoby:

  • odstoupením od smlouvy
  • výpovědí v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy
  • výpovědí ke konci pojistného období
  • dohodou

Kromě jednostranných právních úkonů, které se pouze oznamují, je nutné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy v písemné podobě.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Ukončení životního pojištění a daně

Smlouva o životním pojištění vám může na daních ušetřit až 3 600 Kč za rok. Při splnění zákonných podmínek je možné si od daňového základu odečíst až 24 000 Kč, které jste v minulém roce zaplatili na pojistném.

Při předčasném ukončení pojistné smlouvy je nutné počítat i s tím, že v případě, že jste uplatňovali daňové výhody, bude nutné podat daňové přiznání a provést dodanění uplatněných částek pojistného za posledních 10 let. To se provádí ke zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke zrušení pojištění. Odkupné jako takové podléhá zdanění 15 % daní.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co se stane, když nebudu platit životní pojištění?

V případě, že člověk nehradí pojistné, přijde mu od pojišťovny upomínka. Pokud ani po zaslání upomínky nedojde k zaplacení pojistného, pojišťovna smlouvu ukončí.

Jak dlouho trvá životní pojištění?

Životní pojištění trvá po dobu sjednanou v pojistné smlouvě. Zaniká uplynutím pojistné doby a klient ho může předčasně ukončit výpovědí ke konci pojistného období.

Jak napsat výpověď životního pojištění?

Pokud má klient zájem o ukončení životního pojištění, formulář pro výpověď mají některé pojišťovny na svých webových stránkách. Výpověď může sepsat i klient sám. Stačí napsat, že vypovídá smlouvu (její číslo) a uvést jméno, příjmení, datum narození a podpis.

Jak se daní pojistné plnění?

Zákon o daních z příjmů stanovuje, že pojistné plnění je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, pokud se nejednalo o pojistné plnění týkající se obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti či k pronájmu.

Jak ukončit životní pojištění?

Životní pojištění lze ukončit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jak ukončit životní pojištění?

Životní pojištění lze ukončit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jak zrušit rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění je možno zrušit písemnou výpovědí, kterou je potřeba doručit pojišťovně. Na stránkách pojišťoven se ve valné většině dá najít vzor takové výpovědi. Smlouvu je nutné nejdříve vypovědět a počkat na konec výpovědní doby, než dojde ke zrušení. Ze zákona nejsou určeny konkrétní lhůty, takže má každá pojišťovna vlastní.

Kdy mohu vybrat životní pojištění?

Za předpokladu, že má člověk uzavřeno životní pojištění, odpočet daně může přinést nějakou tu finanční úsporu. Životní pojištění lze vybrat po uplynutí minimální doby 5 let a dosažení minimálně 60 let věku. V opačném případě je nutné dodanit daňové odpočty a případně dodanit příspěvky zaměstnavatele.

Kdy se zdaňuje životní pojištění?

Životní pojištění se zdaňuje v případě, kdy byla podána výpověď životního pojištění s rezervotvornou složkou. Je nutné dodanit příspěvky za posledních 10 let. Tato povinnost není, pokud klientovi vznikne nárok na starobní důchod či na invalidní důchod 3. stupně nebo pokud nedošlo ke snížení základu daně. K dodanění nedochází v případě smrti pojištěného nebo při převedení naspořené částky na jinou smlouvu životního pojištění splňující zákonné podmínky.

Kdy si můžu odečíst životní pojištění z daní?

Každý rok je možné si od základu daně odečíst zaplacené pojistné, a to do maximální výše 24 000 Kč za předpokladu splnění stanovených podmínek. Mezi ty patří například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy zaniká životní pojištění?

K ukončení životního pojištění může dojít hned z několika důvodů. Je to například smrt pojištěné osoby, konec pojistného období, zánik pojistného zájmu, odmítnutí pojistného plnění nebo zánik pojištěné právnické osoby bez právního zástupce.

Další články

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení