Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s rezervotvornou složkou. Věděli jste, že podle statistik z roku 2019 nemá 51 % osob v České republice ve věku 21–61 let životní pojištění? Přibližně třetina z nich o něm ale uvažuje. Pokud váháte o založení životního pojištění a o konkrétním produktu, je možné obrátit se na některou z pojišťoven či na finančního poradce. Využít lze i nejrůznější internetové srovnávače produktů jednotlivých pojišťoven.
Sjednat pojištění

Rezervotvorná složka

Kromě klasického pojištění pro různá rizika umožňuje kapitálové životní pojištění také zhodnocení peněz. Kapitálové životní pojištění zhodnocuje rezervotvornou složku pojištění, u které je obvykle garantován minimální výnos. Tato výše minimálního zhodnocení se řídí technickou úrokovou mírou, která bývá většinou v rozmezí 2–2,5 %. Na zhodnocení peněz vložených do rezervotvorné složky mají vliv i poplatky, konkrétně například poplatek za sjednání nebo vedení smlouvy.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Pro koho?

Kapitálové životní pojištění je vhodné pro ty, kdo chtějí zabezpečit svoje blízké v případě smrti nebo chtějí mít garantovanou částku v případě dožití. Zároveň se hodí pro ty, kteří chtějí pravidelně a dlouhodobě zhodnocovat své finanční prostředky.

Jaká rizika kryje?

U kapitálového životního pojištění je možné pojistit si několik rizik. Kromě rizika smrti to bývá také i připojištění trvalých následků způsobených úrazem, připojištění pro případ hospitalizace, závažných onemocnění nebo také připojištění invalidity způsobené nemocí či úrazem.

Výhody a nevýhody

Výhodou kapitálového pojištění je garantovaná pojistná částka pro případ smrti nebo dožití. Plusem je i garantovaný minimální výnos a daňová uznatelnost při splnění zákonem daných podmínek. Zároveň je také možné rozšířit si rozsah pojistné ochrany, konkrétně v podobě různých připojištění.

Kapitálové životní pojištění obvykle neumožňuje měnit nastavení pojištění a ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty. Většinou není možné peníze z pojistky vybrat, aniž by byla pojistná smlouva ukončena. Nutno dodat, že v případě předčasného zrušení pojistné smlouvy může být vyplacena menší částka, než je kapitálová hodnota pojištění.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Nejčastější otázky

Co je kapitálová hodnota pojištění?

Kapitálová hodnota pojištění je souhrn peněžních prostředků, které pojištěnec dostane na konci pojištění. Do kapitálové hodnoty se promítá nejen celková výše spořicí složky, ale také zhodnocení připisované pojišťovnou.

Co je likvidace pojistné události?

Likvidace pojistné události představuje vyhodnocení podmínek pojistné události z hlediska uzavřené pojistné smlouvy a určení oprávněné výše pojistného plnění. V případě naplnění pojistných podmínek je výsledkem vyplacení pojistného plnění podle uzavřené pojistné smlouvy.

Co je rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění slouží k finančnímu zajištění klienta, popřípadě jeho rodiny v případě nenadálých situací, jako je úraz, nemoc, úmrtí apod. Rizikové životní pojištění neobsahuje spořicí složku a v případě ukončení pojistné smlouvy (dožití) není klientovi vyplaceno žádné plnění.

Co patří do životního pojištění?

Součástí životního pojištění mohou být i nejrůznější připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, trvalých následků úrazu nebo doby jeho nezbytného léčení, hospitalizace, invalidity 1., 2. a 3. stupně, závažných onemocnění a další připojištění.

Jak funguje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění funguje tak, že výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. Není žádná garance vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna. V průběhu trvání smlouvy může klient měnit investiční strategii a lze také provést přesun mezi fondy. Součástí některých IŽP mohou být i různá připojištění.

Jak funguje kapitálové životní pojištění?

Kapitálové životní pojištění zahrnuje kombinaci pojistného produktu a rezervotvorné složky. Obsahuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě tato rizika rozdílná. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení. V případě úmrtí během trvání pojistné doby vyplatí pojišťovny sjednanou částku obmyšlené osobě a v případě dožití stanoveného věku vyplácí pojišťovna stanovenou částku pojištěné osobě.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jak se nazývá úroková míra u kapitálového životního pojištění?

Úroková míra u kapitálového životního pojištění se nazývá technická úroková míra (TÚM). Tato úroková míra se používá při pojistně-technických výpočtech pojišťovny.

Kdo je oprávněná osoba?

Oprávněná osoba je taková osoba, které v důsledku pojistné události (např. smrt pojištěného) vznikne nárok na výplatu pojistného plnění. Oprávněnou osobou může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy si můžu dát životní pojištění do daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Těmi je například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu), a případné další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Které z uvedených pojištění nemůže být soukromým?

Rizikové životní pojištění nesplňuje podmínky soukromého životního pojištění, a to kvůli chybějícího pojištění pro případ dožití. Právě z toho důvodu není možné tento typ pojištění zahrnout do odpočtu daní.

Další články

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení