Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity, hospitalizace i v dalších případech. Takové pojištění pak pomáhá překlenout krátkodobý výpadek příjmu pečujícího rodiče, pokrýt náklady za léčebné a zdravotní pomůcky a podobně. Věděli jste, že 14 % úrazů dětí je závažnějšího charakteru a vyžaduje hospitalizaci? Až 3000 dětí ročně dokonce zůstanou trvalé následky. I krátká nemoc dítěte má za následek výpadek příjmu jednoho z rodičů, což může s rodinnými financemi pěkně zamávat. Životní pojištění dítěte je v takových situacích skvělým řešením. V případě, že si nejste jisti tím, jaký produkt vybrat, využijte možnost online srovnání životního pojištění pro děti.
Sjednat pojištění

Co je dětské životní pojištění

Velká část lidí bere jako samozřejmé pojistit si rodinný dům, byt, majetek nebo třeba auto.  A děti? To už takovou samozřejmostí není. Dětské životní pojištění ovšem může v případě, kdy nastanou nenadálé situace, jako jsou například nemoc, úraz, hospitalizace nebo invalidita, rodině výrazně pomoci po finanční stránce. Životní pojištění pak pomůže pokrýt výdaje spojené s léčbou, výpadek příjmu jednoho z rodičů, nebo dokonce i výpadek budoucího příjmu, který může být důsledkem trvalých následků po úrazu či nemoci.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Proč nechat pojistit děti

Možná si kladete otázku, proč do životního pojištění pro děti vlastně jít. Říkáte si, že se třeba nemusí nic stát nebo že se vám nechce vyhazovat peníze z okna. Opak ale může být pravdou. Nečekaný úraz nebo nemoc dítěte dokáží zkomplikovat nejen rodinný život, ale mohou i výrazně narušit finanční rozpočet. Životní pojištění pro dítě může zahrnovat dlouhou řadu rizik spojených s úrazem nebo nemocí. V době, kdy taková situace nastane, pak pojišťovna klientovi vyplatí peníze. Velkou výhodou dětského životního pojištění je především to, že kryje dlouhou řadu rizik a nenadálých situací. Na výši pojistného krytí se rozhodně vyplatí nešetřit, záleží ale na konkrétních rizicích.

Jaké životní pojištění dítěte zvolit

Kvůli hledání nejvhodnějšího produktu už není nutné obíhat pojišťovny. Díky srovnávacím portálům si můžete jednotlivé nabídky sami prohlédnout a porovnat na jednom místě. Během pár minut si tak uděláte obrázek o aktuálních produktech, které pojišťovny nabízejí.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Nejčastější otázky

Co by mělo obsahovat životní pojištění?

Mezi rizika, která je užitečné pojistit, patří například trvalé následky úrazu, závažná onemocnění nebo trvalá invalidita. Mezi další možná připojištění patří třeba ošetřovné.

Co patří do životního pojištění?

Mezi typy životního pojištění patří rizikové, kapitálové, investiční, flexibilní a důchodové životní pojištění. Spolu s životním pojištěním jsou uzavírána i neživotní pojištění osob, jako je pojištění pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu nebo trvalých následků úrazu, pojištění v době hospitalizace, pojištění invalidity I., II. nebo III. stupně, pojištění závažných onemocnění a další podobná připojištění.

Co pojistit u dětí?

Děti by měly mít primárně pojištěné dlouhodobé zdravotní komplikace (trvalé následky úrazu a závažná onemocnění). Jde o takové případy, kdy mohou mít pro trvalé dopady do budoucna značné omezení, co se týče možnosti výdělečné činnosti v dospělosti.

Jak nastavit dětskou pojistku?

U životního pojištění dětí je potřeba zvážit nejen konkrétní rizika, ale také dostatečné výše pojistných částek. Mezi rizika, která je užitečné pojistit, patří například trvalé následky úrazu, závažná onemocnění nebo invalidita. Mezi další možná připojištění patří třeba ošetřovné či pojištění pro případ úrazu.

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?

Životní pojištění chrání klienta před větším množstvím rizik (například pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění a další), zatímco úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze v případech úrazu. Životní pojištění zahrnuje vždy pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití a může krýt i spoustu dalších typů pojištění.

Kdy má životní pojištění smysl?

Životní pojištění a další typy pojištění mají smysl v případech, kdy je na klientově příjmu finančně závislá rodina, splácí hypotéku nebo jiné finanční závazky. Smysl tak má pro živitele rodiny a pro ty, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu, a pro osoby, jejich příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy pojistit dítě?

Dítě je možné pojistit prakticky již od jeho narození. Každá pojišťovna má jiné parametry na určování toho, kdy se ještě jedná o dítě a kdy už o dospělého. Neplatí zde totiž zákonem stanovená lhůta pro dospělost 18 let.

Kdy si udělat životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné si sjednat v případech, kdy člověk živí rodinu, splácí hypotéku, výraznou měrou přispívá do rodinného rozpočtu a některé osoby jsou na něm finančně závislé. Je tak ideálním řešením pro živitele rodiny. Vyplatí se lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Na co se nechat pojistit?

Pojistná smlouva životního pojištění může zahrnovat nejrůznější rizika. Tím základním je vždy riziko smrti. Dále je možné nechat si připojistit například pracovní neschopnost, dobu nezbytného léčení úrazu, dobu hospitalizace, invaliditu I., II. a III. stupně, závažná onemocnění a další.

Další články

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení