Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i jejich rodinám v případě nenadálých životních situací, jako jsou dlouhodobá nemoc, invalidita nebo smrt. Pomáhá tak chránit jednotlivce i rodiny před finančními dopady nepříznivých životních situací. Životní pojištění je vhodné uzavřít ještě předtím, než mohou nastat zdravotní problémy. Ideálním řešením je tedy sjednání životního pojištění u mladých, ekonomicky aktivních osob a živitelů rodiny. Věděli jste, že průměrná výše pojistného na životní pojištění v České republice činí 1000 korun měsíčně? Jedním z typů je rizikové životní pojištění, které má, stejně jako ta ostatní, svá specifika. Pro výběr co nejvhodnějšího rizikového životního pojištění je možné využít internetové srovnávače, díky kterým získáte lepší přehled o aktuálně dostupných produktech. Kalkulačka rizikového pojištění vám pomůže určit doporučenou výši pojistných částek podle zadaných parametrů. Velkou výhodou je i to, že je možné sjednat rizikové životní pojištění online přímo z pohodlí domova.
Sjednat pojištění

Co je rizikové životní pojištění

Rizikové pojištění je základním typem životního pojištění. Je určené k zajištění nejbližších nebo jiných stanovených osob v případě smrti pojištěného. Poskytuje také zajištění pojištěné osobě v případě, kdy následkem úrazu nebo nemoci dojde ke znemožnění výkonu práce nebo jiným omezením v životě.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdySjednat pojištění

Rizikové životní pojištění a připojištění

Cena rizikového životního pojištění závisí na různých faktorech, především také na tom, jaká rizika jsou v pojistné smlouvě zahrnuta.

Kromě základního rizika, jako je smrt, je možné si u rizikového životního pojištění připojistit také například trvalé tělesné poškození způsobené úrazem, invaliditu, závažná onemocnění, hospitalizaci nebo také pracovní neschopnost.

Životní pojištění a rizikové skupiny

Důležité jsou pro životní pojištění rizikové skupiny, které mohou ovlivnit výši pojistného. Jedná se o skupiny osob vykonávající rizikové zaměstnání, tedy zaměstnání se zvýšeným rizikem úrazu nebo nemoci způsobené prací v rizikových podmínkách.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Životní pojištění a rizikové těhotenství

Jak je to s pojištěním pro případ rizikového těhotenství? Životní pojištění rizikové těhotenství umožňuje připojistit, i když tuto možnost nenabízí každá pojišťovna. Nejčastěji jde o pojištění rizika, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, předčasný porod, poporodní komplikace a další.

Rizikové životní pojištění k hypotečnímu úvěru

Rizikové životní pojištění k hypotečnímu úvěru kryje splátky hypotečního úvěru jako takové. Jedná se o produkt, který je při uzavírání hypotéky běžně nabízen a mezi klienty je i velmi žádaný. Tento typ pojištění má několik variant:

  • Pojištění pro případ úmrtí a invalidity
  • Pojištění pro případ úmrtí, invalidity a pracovní neschopnosti
  • Pojištění pro případ úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Částka, na kterou je klient pojištěn, klesá úměrně se splácením úvěru. Pokud nastane některá z výše uvedených situací, která je v pojistné smlouvě pojištěna, pak pojišťovna uhradí bance zbývající dluh nebo převezme placení splátek hypotéky za Vás.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění je neinvestičním životním pojištěním. Zajišťuje klientovi, případně jeho rodině, potřebnou finanční ochranu v případě nemoci, úrazu nebo úmrtí. Rizikové pojištění neobsahuje spořicí složku a veškeré pojistné je tak spotřebováno na pojistnou ochranu a poplatky pojišťovny. V případě ukončení pojistné smlouvy není vypláceno žádné plnění.

Co patří do životního pojištění?

Součástí životního pojištění mohou být i nejrůznější připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, trvalých následků úrazu nebo doby jeho nezbytného léčení, hospitalizace, invalidity 1., 2. a 3. stupně, závažných onemocnění a další připojištění.

Jak se plní při úmrtí životní pojištění?

V případě vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta musí pozůstalí pojišťovnu informovat na základě formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Jaká rizika kryje životní pojištění osob?

Životní pojištění osob chrání jednotlivce i celou rodinu před finančními dopady neočekávaných životních situací, jako je například smrt, úraz, invalidita, nemoc nebo ztráta soběstačnosti, a dalšími podobnými riziky, která se mohou sjednat spolu s životním pojištěním.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Pokud má člověk životní pojištění, slevu na dani lze uplatnit jen za splnění stanovených podmínek. Z daní lze odečíst pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění. Nepočítají se různá připojištění, která jsou sjednána navíc (např. úrazové pojištění či pojištění závažných onemocnění).

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?

Životní pojištění chrání klienta před větším množstvím rizik (například pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění a další), zatímco úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze v případech úrazu. Životní pojištění zahrnuje vždy pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití a může krýt i spoustu dalších typů pojištění.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy má životní pojištění smysl?

Životní pojištění a další typy pojištění mají smysl v případech, kdy je na klientově příjmu finančně závislá rodina, splácí hypotéku nebo jiné finanční závazky. Smysl tak má pro živitele rodiny a pro ty, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu, a pro osoby, jejich příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy se vyplatí úrazové pojištění?

Úrazové pojištění se vyplatí lidem, kteří provozují sportovní aktivity, ale i těm, kteří jsou živiteli rodiny. Úrazové pojištění lidé ocení především v situacích, kdy mají v důsledku úrazu trvalé následky omezující v pracovní činnosti a ohrožující životní standard.

Která rizika kryje rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění kryje riziko úmrtí, nemoci, úrazu s trvalými následky, ale i další rizika, jako je například pracovní neschopnost apod. Kryje také situace, kdy dojde následkem úrazu nebo nemoci ke znemožnění výkonu práce či k jiným životním omezením.

Proč nemít životní pojištění?

Bez životního pojištění se člověk obejde v situaci, kdy je dostatečně finančně zajištěn, nesplácí hypotéku a má vytvořeny potřebné rezervy pro případ nenadálých situací, jako je úraz, dlouhodobá nemoc, pracovní neschopnost nebo invalidita.

Z jakých důvodů člověk může uzavřít rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění člověk uzavírá z důvodu finančního zajištění svého nebo své rodiny v případě úmrtí, nemoci nebo úrazu s trvalými následky. Pojistit je možné i další rizika, jako je například pracovní neschopnost apod.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení