Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události sjednané ve smlouvě, se pojišťovna zavazuje vyplatit klientovi finanční částku. Tento typ pojištění bývá přesně na míru ušitý konkrétním potřebám klienta. Věděli jste, že životní pojištění má v současné době přibližně polovina lidí v České republice? Průzkumy také uvádějí, že 34 % lidí neví, k čemu životní pojištění slouží, a hledají spíše důvody, proč životní pojištění nemít.
Sjednat pojištění

Vyplatí se životní pojištění?

Někteří z těch, co životní pojištění nemají, váhají, zda životní pojištění ano, či ne. Proč ho uzavřít a v jakých situacích se vám může hodit? Životní pojištění chrání klienta samotného i jeho rodinu před nepříznivými dopady různých situací. Správně nastavené životní pojištění pomáhá mírnit finanční dopady, pokud dojde k ohrožení zdraví nebo života. Velkou výhodou je to, že v průběhu životního pojištění je obvykle možné jej podle aktuální situace upravovat.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Proč se rozhodnout pro životní pojištění

K čemu je životní pojištění a jaké výhody vám může přinést? Pokud přemýšlíte o tom, proč mít životní pojištění, pak je vhodné myslet i na to, že s přibývajícím věkem se mohou častěji vyskytovat různé nemoci nebo úrazy způsobující následné komplikace v podobě výpadku příjmů. A právě z těchto důvodů se může vyplatit životní pojištění uzavřít, dokud je člověk zdravý. V případě sjednání životní pojistky v mladším věku je navíc výhodou nižší měsíční platba pojistného. Hlavními riziky, která se vyplatí si pojistit, jsou smrt, invalidita a pracovní neschopnost z důvodu nemoci a úrazu. O správně nastavenou pojistku se pak budete v případě nenadálé životní situace moci opřít a spolehnout se na pojistnou ochranu.

Komu se životní pojistka vyplatí

Životní pojištění se může vyplatit hlavně lidem, jako jsou živitelé rodiny a osoby s vyšším příjmem v domácnosti. Pro ně má smysl životní pojištění sjednat. Životní pojištění je vhodné pro ekonomicky aktivní osoby ve věku 18 – 64 let, a to především pro případ rizika smrti z důvodu následného finančního zabezpečení pozůstalých.

Jasnou volbou by životní pojištění mělo být pro jedince splácející hypotéku, osoby mající děti či další osoby, které jsou na nich finančně závislé, a v případě nedostatečných finančních rezerv určených na možnost nenadálých nepříznivých životních situací.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuSjednat pojištění

Komu se životní pojistka nevyplatí

Životní pojištění se naopak nemusí nevyplatit osobám, které mají dostatečnou finanční rezervu určenou pro případ platební neschopnosti v důsledku nepříznivých životních situací. 

Jak stanovit vhodnou pojistnou částku

Pojistná částka životního pojištění by měla být stanovena s ohledem na potřeby klienta a osob, které chce zabezpečit. V potaz by se měly brát příjmy a výdaje rodiny, další nezbytné výdaje, možné příjmy v případě úmrtí živitele rodiny, finanční rezerva nebo také pasivní příjmy. V případě ztráty zaměstnání, invalidity, pracovní neschopnosti nebo smrti takto sjednané životní pojištění pomůže překlenout platební neschopnost.

Zdroje

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůZjistit

Nejčastější otázky

Co je dobré mít v životním pojištění?

Nejlepší životní pojištění je takové, které je dobře nastavené. Je vhodné mít připojištěná rizika, která vás, popřípadě vaši rodinu finančně ochrání před nepříznivými dopady. Mezi taková rizika patří například závažná onemocnění, invalidita, pracovní neschopnost, ztráta soběstačnosti, trvalé následky úrazu a další.

Co spadá do životního pojištění?

Do životního pojištění spadají kromě pojištění smrti také různá připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, úrazu a nezbytné doby jeho léčení, trvalých následků úrazu, hospitalizace, invalidity 1., 2. a 3. stupně, závažných onemocnění a další připojištění.

Jak si správně nastavit životní pojištění?

Aby měl člověk nejlepší životní pojištění, je důležité si ho správně nastavit. Při výpočtu je obecně vhodné vycházet z čistého příjmu, ale záleží na typu pojištění, o které máte zájem. Pojistnou částku pro případ smrti je vhodné nastavit přibližně na 2násobek až 3násobek ročního příjmu.

Jak si vybrat životní pojištění?

Výběr vhodného životního pojištění se vyplatí nepodcenit. Je ideální využít internetové srovnávače. Srovnání životního pojištění umožní vybrat přesně takový produkt, který bude vyhovovat potřebám a požadavkům klienta a bude výhodný co do krytí rizik i výše pojistného.

Jaké pojištění by měl člověk mít?

Jaké pojištění by mělo být základem? Většina odborníků se shoduje na tom, že člověk by měl mít tato nejčastější pojištění: životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění vozidla a domácnosti.

Jaké pojištění se vyplatí?

Pokud chcete vědět, jaké životní pojištění je nejlepší a který produkt se vyplatí, pak je ideální volbou využít některý z online srovnávačů, kde se dají na jednom místě jednoduše a pohodlně porovnat aktuální nabídky od různých pojišťoven.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy se vyplatí životní pojištění?

Životní pojištění se vyplatí hlavně osobám splácejícím hypotéku či jiné finanční závazky nebo majícím děti či další osoby, které jsou na nich finančně závislé. Je ideálním řešením pro živitele rodiny. Životní pojištění se jednoduše vyplatí těm, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu a rodina je tak na nich závislá, a lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy si udělat životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné si sjednat v případech, kdy člověk živí rodinu, splácí hypotéku, výraznou měrou přispívá do rodinného rozpočtu a některé osoby jsou na něm finančně závislé. Je tak ideálním řešením pro živitele rodiny. Vyplatí se lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Na co si dát pozor při uzavírání životního pojištění?

Při uzavírání životního pojištění je důležité myslet na to, že by mělo krýt především riziko smrti a nejrůznějších zdravotních komplikací, které mohou člověka v životě potkat. Konkrétně jde o úraz, nemoc či invaliditu. Nevýhodné jsou takové smlouvy, které nekryjí téměř žádná rizika a většina placeného pojistného jde na tzv. investiční složku.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení