Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako je invalidita, smrt a další. Životní pojištění může kromě pojistné ochrany přinést také další výhodu, kterou je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, který je velmi oblíbeným firemním benefitem.
Sjednat pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Příspěvky na životní pojištění od zaměstnavatele jsou osvobozeny od daně z příjmů a nepodléhají ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění, a to až do výše 50 000 Kč ročně. Pokud by příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele tuto částku překročil, pak by rozdíl přesahující tuto částku už od daně z příjmů a odvodů na zdravotní a sociální pojištění osvobozen nebyl. Na straně zaměstnavatele je příspěvek na životní pojištění daňově uznatelný náklad, a to bez ohledu na jeho roční úhrnnou výši.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Splnění podmínek nutných pro osvobození

Aby byl ovšem příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění osvobozený od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, musí splnit následující podmínky:

  • pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění
  • možnost výplaty pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let
  • nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy
  • zaměstnanec je v pozici pojistníka i pojištěného
  • smlouva musí být uzavřena s pojišťovnou z ČR, EU, resp. státu EHP
  • právo na plnění nesmí mít zaměstnavatel, který přispívá na toto soukromé životní pojištění

Zrušení pojistky, na kterou přispívá zaměstnavatel

Jak je to v případě zrušení životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele? Je nutné ho zaměstnavateli oznámit, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojistku na životní pojištění rušíte. Tím ovšem povinnosti nekončí. Je totiž ještě nutné provést zdanění příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění.

Dodanění příspěvků zaměstnavatele

Všechny příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění je nutné po zrušení pojistky zpětně dodanit. V daňovém přiznání se uvádí jako příjem ze závislé činnosti. V tomto případě zároveň za zaměstnance nemůže daně vyřídit zaměstnavatel, ale zaměstnanec si musí sám podat daňové přiznání.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastěší otázky

Co se stane, když zruším životní pojištění?

V případě, že se klient rozhodne pro zrušení životního pojištění, nebudou mu pojišťovnou vyplaceny žádné peníze, pokud nastane nenadálá situace. V některých případech se zároveň ke zrušení životního pojištění váže i povinnost dodanění příspěvků. To platí pouze v případě, kdy bylo uplatněno snížení základu daně.

Jak se daní pojistné plnění?

Zákon o daních z příjmů stanovuje, že pojistné plnění je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, pokud se nejednalo o pojistné plnění týkající se obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti či k pronájmu.

Jak se daní předčasné ukončení životního pojištění?

Pokud jde o výpověď životního pojištění s rezervotvornou složkou, je nutné dodanit příspěvky za posledních 10 let. Tato povinnost není, pokud klientovi vznikne nárok na starobní důchod či na invalidní důchod 3. stupně nebo pokud nedošlo ke snížení základu daně. K dodanění nedochází v případě smrti pojištěného nebo při převedení naspořené částky na jinou smlouvu životního pojištění splňující zákonné podmínky.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy si můžu dát životní pojištění do daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Těmi je například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu), a případné další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Na co se vztahuje životní pojištění?

Životní pojištění chrání jednotlivce, případně i rodinu před finančními dopady nepříznivých situací. Vztahuje se například na smrt, závažná onemocnění, pracovní neschopnost, invaliditu, trvalé následky úrazů, ztrátu soběstačnosti a další.

Na jaké životní pojištění může zaměstnavatel přispívat?

Zaměstnavatel může přispívat na kapitálové a investiční životní pojištění.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení