Životní pojištění u více pojišťoven

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je například smrt, trvalá invalidita či smrt následkem úrazu. Věděli jste, že Češi si pojišťují spíše svůj majetek než zdraví? Z průzkumu pojistného trhu z roku 2021 totiž vyplynulo, že 64 % Čechů má sjednáno pojištění domácnosti a jen 53 % má sjednáno životní pojištění. V prvním pololetí roku 2022 se ovšem počet nových smluv na životní pojištění meziročně zvýšil o 10 tisíc. Z provedených statistických průzkumů bylo zjištěno, že 82,6 % respondentů má jen jednu životní pojistku, 13 % má dvě životní pojistky a tři nebo více pojistek má 4,1 % dotazovaných respondentů. Jak je to v případě, kdy chcete mít životní pojištění u více pojišťoven?
Sjednat pojištění

Životní pojištění u více pojišťoven

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je například smrt, trvalá invalidita či smrt následkem úrazu.

Věděli jste, že Češi si pojišťují spíše svůj majetek než zdraví? Z průzkumu pojistného trhu z roku 2021 totiž vyplynulo, že 64 % Čechů má sjednáno pojištění domácnosti a jen 53 % má sjednáno životní pojištění. V prvním pololetí roku 2022 se ovšem počet nových smluv na životní pojištění meziročně zvýšil o 10 tisíc.

Z provedených statistických průzkumů bylo zjištěno, že 82,6 % respondentů má jen jednu životní pojistku, 13 % má dvě životní pojistky a tři nebo více pojistek má 4,1 % dotazovaných respondentů.

Jak je to v případě, kdy chcete mít životní pojištění u více pojišťoven?

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Životní pojištění u více pojišťoven

Životní pojištění u dvou i více pojišťoven je možné. Člověk může mít sjednáno více pojistných smluv a při splnění daných podmínek z každé z nich čerpat pojistné plnění. Mít více pojištění najednou se může dokonce i vyplatit. Pokud má klient pojištění pro stejné riziko sjednáno u více pojišťoven, měl by tuto skutečnost všem pojišťovnám při uzavírání pojistné smlouvy uvést, pokud se na to ptají.

Vícenásobné pojištění

O tzv. vícenásobné pojištění se jedná tehdy, pokud souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši škody. Je nutné rozlišovat škodové a obnosové pojištění. V případě škodového pojištění se na proplácení může podílet více pojišťoven a klient získá maximální částku ve výši dané škody. U obnosového pojištění je ve smlouvě daná částka, která bude v případě škody proplacena. Klient tak může požadovat proplacení toho, co má uvedeno v pojistné smlouvě.

Dohoda pojišťoven

Obecně platí to, že jednodušší je mít pojistné smlouvy jen u jedné pojišťovny. V případě, kdy nastane škoda, nemusí být vyplácení pojistného plnění jednoduché. Každý případ je totiž individuální a u vyplácení pojistného plnění záleží na dohodě pojišťoven mezi sebou.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastěší otázky

Co se stane, když nebudu platit životní pojištění?

V případě, že člověk nehradí pojistné, přijde mu od pojišťovny upomínka. Pokud ani po zaslání upomínky nedojde k zaplacení pojistného, pojišťovna smlouvu ukončí.

Jak si správně nastavit životní pojištění?

Aby měl člověk nejlepší životní pojištění, je důležité si ho správně nastavit. Při výpočtu je obecně vhodné vycházet z čistého příjmu, ale záleží na typu pojištění, o které máte zájem. Pojistnou částku pro případ smrti je vhodné nastavit přibližně na 2násobek až 3násobek ročního příjmu.

Jak vysokou životní pojistku zvolit?

Životní pojištění a nastavení jednotlivých rizik by mělo být efektivní, aby pojistka správně fungovala. Co se týče výše životní pojistky, pro pojištění smrti by se mělo vycházet z čistého příjmu a dalších okolností (výše hypotéky apod.). Pojistnou částku pro toto riziko je ideální nastavit přibližně na 2násobek až 3násobek čistého ročního příjmu. U invalidity je ideální částkou výše 1násobku až 3násobku čistého ročního příjmu.

Jak zrušit životní pojistku?

Životní pojistku je nezbytné zrušit písemně. Vzor výpovědi je možné nalézt na stránkách pojišťovny. Ve většině případů běží ode dne zrušení pojištění výpovědní lhůta. Možností je také odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření. Variantou je i vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?

Životní pojištění chrání klienta před větším množstvím rizik (například pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění a další), zatímco úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze v případech úrazu. Životní pojištění zahrnuje vždy pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití a může krýt i spoustu dalších typů pojištění.

Kdy má životní pojištění smysl?

Životní pojištění a další typy pojištění mají smysl v případech, kdy je na klientově příjmu finančně závislá rodina, splácí hypotéku nebo jiné finanční závazky. Smysl tak má pro živitele rodiny a pro ty, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu, a pro osoby, jejich příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy si udělat životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné si sjednat v případech, kdy člověk živí rodinu, splácí hypotéku, výraznou měrou přispívá do rodinného rozpočtu a některé osoby jsou na něm finančně závislé. Je tak ideálním řešením pro živitele rodiny. Vyplatí se lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Proč je dobré mít životní pojištění?

Životní pojištění je dobré mít hned z několika důvodů. Především přináší pojistnou ochranu pro případ, že nastanou rizika, která jsou zvolená v pojistné smlouvě. V případě, kdy nastane situace, která je kryta pojištěním, pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Kromě dožití a smrti mohou být v pojistné smlouvě sjednána také nejrůznější připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a další. Kromě toho může také životní pojištění obsahovat rezervotvornou složku (investiční životní pojištění nebo kapitálové životní pojištění).

Proč nemít životní pojištění?

Bez životního pojištění se člověk obejde v situaci, kdy je dostatečně finančně zajištěn, nesplácí hypotéku a má vytvořeny potřebné rezervy pro případ nenadálých situací, jako je úraz, dlouhodobá nemoc, pracovní neschopnost nebo invalidita.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení