Životní pojištění a příspěvek zaměstnavatele

Životní pojištění patří mezi nejoblíbenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám klienta. Chrání klienta samotného i jeho rodinu před nepříznivými dopady různých situací. Správně nastavené životní pojištění pomáhá mírnit finanční dopady, pokud dojde k ohrožení zdraví nebo života. Životní pojištění upravuje pojistná smlouva uzavřená mezi klientem a pojišťovnou. V této smlouvě se pojišťovna zavazuje vyplatit klientovi peněžní částku v případě rizika sjednaného ve smlouvě. Konkrétně je to například pracovní neschopnost, doba nezbytného léčení úrazu, hospitalizace následkem úrazu, invalidita, závažná onemocnění a další. Věděli jste, že firmy v České republice v současné době přispívají na životní pojištění přibližně 300 tisícům zaměstnanců a většinou se jedná o měsíční příspěvek 700 Kč?
Sjednat pojištění

Jak je to s příspěvkem zaměstnavatele na životní pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je oblíbeným a poměrně rozšířeným benefitem. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je až do výše 50 000 Kč ročně osvobozený od daně ze mzdy a také odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Výhody a nevýhody příspěvku zaměstnavatele

Díky příspěvku zaměstnavatele získáte možnost rychlejšího růstu naspořených prostředků a jejich dřívějšího využití. Snáze tak budete moci zabezpečit svoji rodinu v případě nepříznivých životních situací. Dalším plusem je pak možnost daňového zvýhodnění, a to až do 24 000 Kč ročně. 

Nevýhodou příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění je případné předčasné ukončení smlouvy o životním pojištění, kdy musí zaměstnanec vracet peníze ušetřené na daních, a to za posledních 10 let. Daňové zvýhodnění můžete uplatnit, pokud máte v pojistné smlouvě zahrnuto riziko „dožití“, případně „smrti nebo dožití“. Zároveň musí být pojistná smlouva sjednána alespoň do 60 let věku.

Daňově uznatelné životní pojištění může využít jak zaměstnanec, tak podnikatel. Tato výhoda je ovšem podmíněna splněním stanovených zákonných podmínek. Jednou z těchto podmínek je rezervotvorná složka dožití, kterou naše životní pojištění nemá. Simplea životní pojištění tak nesplňuje podmínky pro odpočty z daní. 

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Jak funguje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění funguje tak, že výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. Není žádná garance vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna. V průběhu trvání smlouvy může klient měnit investiční strategii a lze také provést přesun mezi fondy. Součástí některých IŽP mohou být i různá připojištění.

Jak funguje příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění?

Zaměstnavatel může na životní pojištění přispívat až do 50 000 Kč ročně. V takovém případě je příspěvek osvobozen od daně z příjmu i odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Zaměstnavatel si sám určuje podmínky, za kterých tento benefit poskytne.

Jak se daní předčasné ukončení životního pojištění?

Pokud jde o výpověď životního pojištění s rezervotvornou složkou, je nutné dodanit příspěvky za posledních 10 let. Tato povinnost není, pokud klientovi vznikne nárok na starobní důchod či na invalidní důchod 3. stupně nebo pokud nedošlo ke snížení základu daně. K dodanění nedochází v případě smrti pojištěného nebo při převedení naspořené částky na jinou smlouvu životního pojištění splňující zákonné podmínky.

Jak se plní při úmrtí životní pojištění?

V případě vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta musí pozůstalí pojišťovnu informovat na základě formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Jak se vyplácí penzijní připojištění?

Podmínkou pro jednorázovou výplatu penzijního připojištění je věk minimálně 60 let a doba spoření alespoň 5 let (60 zaplacených měsíčních příspěvků). Zároveň jsou vyplaceny i všechny státní příspěvky.

Jak účtovat příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je na straně zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem a účtuje se jako zákonné sociální dávky. Pokud je dodržen stanovený roční limit, je tento příspěvek osvobozen od daně ze mzdy i odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Jakou částkou za rok by měl zaměstnavatel přispívat na soukromé životní pojištění, aby mohl na zaměstnance uplatňovat daňové úlevy v maximální možné výši?

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance a na penzijní připojištění, který patří mezi daňově uznatelné položky, je možný až do souhrnného ročního limitu 50 000 Kč. Při jeho překročení by částka podléhala odvodům zdravotního a sociálního pojištění i dani ze mzdy.

Jakou maximální částku za kalendářní rok může zaměstnavatel přispět svému zaměstnanci na soukromé životní pojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanci je možný do maximální výše 50 000 Kč. Při jeho překročení by částka podléhala odvodům zdravotního a sociálního pojištění i dani ze mzdy.

Kdy může zaměstnavatel přispívat na penzijní připojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a na penzijní připojištění je možný až do souhrnného ročního limitu 50 000 Kč. Při jeho překročení by částka podléhala odvodům zdravotního a sociálního pojištění i dani ze mzdy. Zaměstnavatel si sám určuje podmínky, za kterých tento benefit poskytne.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Na jaké životní pojištění může přispívat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel může přispívat na soukromé životní pojištění, a to až do 50 000 Kč ročně. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu i odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Na jaké životní pojištění může zaměstnavatel přispívat?

Zaměstnavatel může přispívat na kapitálové a investiční životní pojištění.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení