Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních situací, jako je například invalidita, smrt, smrt způsobená úrazem nebo nemocí, dlouhodobá pracovní neschopnost a další. Existují dva základní typy životního pojištění – rezervotvorné, které zahrnuje investiční a kapitálové životní pojištění, a rizikové životní pojištění. Věděli jste, že ideální pojistná částka pro případ smrti by měla představovat až pětinásobek ročního příjmu pojištěného klienta? Zjistěte, v jakých situacích se vám vyplatí zrušení životního pojištění a kdy si to raději pořádně rozmyslet.
Sjednat pojištění

Způsoby zániku životního pojištění

Životní pojištění může zaniknout z několika různých důvodů. K zániku může dojít kvůli úmrtí klienta nebo může pojistná smlouva zaniknout ve chvíli, kdy pojištěný dosáhne věku sjednaného ve smlouvě. Navíc pokud má sjednané pojištění pro případ dožití, tak v takových případech vzniká nárok na výplatu pojistného plnění pojišťovnou.

K ukončení může dojít i z rozhodnutí klienta, který požádá o ukončení životního pojištění a pojišťovna jeho žádosti vyhoví.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Zrušení životní pojistky a z toho plynoucí nevýhody

Kdy lze zrušit životní pojištění? V podstatě kdykoliv, ale pokud jde o předčasné zrušení životní pojistky, nemusí to být zrovna výhodné, a proto je vhodné toto rozhodnutí důkladně zvážit.

Důležité je myslet i na případné zpětné dodanění daňových odpočtů. Pokud byly daňové odpočty využívány a klient nedosáhl věku 60 let, pak je předčasné zrušení životního pojištění důvodem k jejich dodanění,  a to všech daňových odpočtů za posledních 10 let. Odkupné jako takové podléhá zdanění 15% daní.

Další nevýhodou je samozřejmě i to, že přijdete o výhodu pojistného krytí. S narůstajícím věkem pro vás v budoucnu bude životní pojištění výrazně dražší.

Jak zrušit životní pojištění

Jak zrušit životní pojištění, pokud se i přesto k takovému kroku rozhodnete? Nejprve je nutné ukončení oznámit písemnou formou pojišťovně. Existuje několik možností ukončení životního pojištění.

Způsoby zrušení životního pojištění:

  • Odstoupení – v případě nepravdivých či neúplných údajů poskytnutých pojišťovnou za podmínek stanovených platnou legislativou
  • odstoupení ve 30denní lhůtě ode dne uzavření pojistné smlouvě
  •  Vypovězení do 2 měsíců od uzavření smlouvy 
  • Výpověď ke konci pojistného období – výpověď je nutné podat alespoň 6 týdnů před skončením pojistného období
  • Ukončení dohodou – pojišťovna musí na dohodu přistoupit

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co je podstatou Dodanění Při předčasném zrušení smlouvy životního pojištění nebo penzijního spoření?

Při předčasném zrušení životního pojištění nebo penzijního spoření je nutné pro uplatnění daňových odpočtů splnit podmínky dané zákonem. Poplatník v tomto případě podává daňové přiznání, kde je nutné uvést jako příjem částky, které byly v posledních 10 letech využívány pro slevu na dani. V daňovém přiznání se dodanění uvádí jako ostatní příjmy. Výše ostatních příjmů je součtem částek, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně.

Co když nebudu platit životní pojištění?

V případě neplacení pojistného na životní pojištění klientem nejprve přijde od pojišťovny upomínka. Pokud ani po této upomínce nebude pojistné uhrazeno, dojde ke zrušení životního pojištění.

Co se stane, když nebudu platit životní pojištění?

V případě, že člověk nehradí pojistné, přijde mu od pojišťovny upomínka. Pokud ani po zaslání upomínky nedojde k zaplacení pojistného, pojišťovna smlouvu ukončí.

Jak odečíst životní pojištění z daní?

Každý rok je možné si odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění z daní za předpokladu splnění stanovených podmínek, a to až do maximální výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které lze tímto způsobem dosáhnout, činí 3600 Kč. Jedná se tak o 15 % ze zaplaceného pojistného za uplynulý kalendářní rok.

Jak ukončit životní pojištění?

Životní pojištění lze ukončit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jak ukončit životní pojištění?

Životní pojištění lze ukončit několika způsoby. Jednou možností je odstoupení od pojistné smlouvy, a to do 2 měsíců od chvíle, kdy se klient dozvěděl, že mu byly poskytnuty nepravdivé informace. Další variantou je vypovězení pojistné smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření, případně vypovězení ke konci pojistného období. Možné je také ukončení pojistné smlouvy dohodou, na kterou ovšem nemusí pojišťovna přistoupit.

Jak uplatnit slevu na životní pojištění?

Pro uplatnění slevy na životním pojištění je nutné splnit stanovené podmínky. Životní pojištění musí být sjednáno minimálně na 5 let a vybrání jednorázové částky nebo důchodu je provedeno nejdříve v roce, kdy je klientovi 60 let. Minimální sjednaná částka pro dožití je 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let. V případě předčasného zrušení pojistné smlouvy je nutné dodanit životní pojištění.

Jak vyplnit daňové přiznání při zrušení životního pojištění?

Jak na dodanění zrušeného životního pojištění? Pokud je klientovi méně než 60 let, pak je v případě předčasného zrušení životního pojištění nutné v daňovém přiznání uvést jako příjem částky, které byly v posledních 10 letech využívány pro slevu na dani. V daňovém přiznání se dodanění uvádí jako ostatní příjmy. Výše ostatních příjmů je součtem částek, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně.

Jak zpětně dodanit životní pojištění?

Pokud je klientovi méně než 60 let, pak je v případě předčasného zrušení životního pojištění nutné zpětně dodanit částky, které byly v posledních 10 letech využívány pro slevu na dani. V daňovém přiznání se dodanění uvádí jako ostatní příjmy. Výše ostatních příjmů je součtem částek, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně.

Kdy si můžu dát životní pojištění do daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Těmi je například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu), a případné další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy si můžu uplatnit slevu na životní pojištění?

Aby bylo možné uplatnit slevu na životní pojištění, je nutné splnit následující podmínky: životní pojištění musí být sjednáno minimálně na 5 let a vybrání jednorázové částky nebo důchodu je provedeno nejdříve v roce, kdy je klientovi 60 let. Minimální sjednaná částka pro dožití je 40 000 Kč u smluv do 15 let a 70 000 Kč u smluv nad 15 let. Při předčasném ukončení pojistky je nutné dodanit životní pojištění.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení