Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací, jako jsou invalidita, smrt, smrt způsobená úrazem a další rizika. Na trhu existují dva typy životního pojištění – rezervotvorné (investiční a kapitálové) a rizikové životní pojištění. Věděli jste, že 34 % Čechů neví, k čemu životní pojištění slouží? Velká část lidí si pojišťuje svůj majetek, pojistek životního pojištění je ovšem výrazně méně. Zjistěte, jak lze sjednat životní pojištění.
Sjednat pojištění

Distanční sjednání životního pojištění

Pro výběr nejvhodnějšího životního pojištění je možné využít některý z internetových srovnávačů, které vám pomůžou najít nejvýhodnější podmínky. Nemusíte chodit nikam na pobočku, existuje totiž možnost sjednat si životní pojištění online. Jedná se o smlouvu zprostředkovanou na dálku, tedy o distanční sjednání smlouvy životního pojištění, kdy nejsou strany při uzavírání pojistné smlouvy současně přítomny. Díky tomu ušetříte čas a pojistku si sjednáte klidně z pohodlí svého domova.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Sjednání pojistky osobně na pobočce nebo prostřednictvím zprostředkovatele

Další možností je samozřejmě návštěva pobočky vybrané pojišťovny, kde můžete pojistku sjednat osobně. Životní pojištění je kromě sjednání na pobočce nebo distanční varianty dále možné sjednat také prostřednictvím zprostředkovatele.

Co je potřeba při sjednání životního pojištění?

Při sjednávání životního pojištění budou pojišťovny chtít znát některé základní informace o vás a vaší situaci, aby mohly posoudit riziko a stanovit přiměřenou cenu. Zde je seznam některých informací, které může pojišťovna požadovat při sjednávání životního pojištění:

  1. Osobní údaje: Jméno, adresa, datum narození, pohlaví a kontaktní údaje.
  2. Zdravotní informace: Pojišťovny budou chtít znát vaši zdravotní historii a aktuální zdravotní stav. Mohou požadovat informace o váze, výšce, kouření, konzumaci alkoholu a užívání léků nebo drog. U některých pojistek mohou požadovat lékařskou prohlídku nebo vyšetření.
  3. Rodinná zdravotní historie: Pojišťovna může požadovat informace o zdravotní historii vašich nejbližších příbuzných, zejména pokud jde o dědičné nemoci nebo zdravotní problémy, které se mohou vyskytnout v rodině.
  4. Povolání a příjem: Pojišťovna bude chtít vědět vaše povolání, míru rizika spojenou s prací a roční příjem, aby posoudila, jak správně nastavit pojistné částky  a jaká by měla být cena.
  5. Životní styl a koníčky: Pojišťovna může požadovat informace o vašem životním stylu a koníčcích, zejména pokud provozujete rizikové sporty, jako jsou například horolezectví, potápění nebo létání.
  6. Požadované krytí: Budete muset rozhodnout o typu životního pojištění, který chcete sjednat, délce pojistné doby a výši pojistných částek. Mohou vás také požádat, abyste uvedli, zda chcete nějaké připojištění.
  7. Obmyšlená osoba / osoby: Budete muset určit, kdo bude obmyšlenou osobou nebo osobami, které budou příjemci pojistného plnění v případě vašeho úmrtí.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co se stane, když nezaplatím životní pojištění?

V případě, kdy člověk nezaplatí pojistné na životní pojištění, nejprve přijde od pojišťovny upomínka. Pokud ani po této upomínce nebude pojistné uhrazeno, dojde ke zrušení životního pojištění.

Co všechno se dá odečíst z daní?

Pokud má člověk sjednáno životní pojištění, odpočet daně může přinést v případě splnění podmínek příjemnou finanční úsporu. Od základu daně je totiž možné si každý rok odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato částka se rovná 15 % ze zaplaceného pojistného za kalendářní rok. Dále se dají od daňového základu odečíst například úroky zaplacené z hypotečního úvěru, sleva na dítě, darování krve a další.

Jak dlouho trvá vyplácení životní pojistky?

Vyplácení peněz z pojistky u jednodušších případů trvá v řádu několika dní, u složitějších jde o několik týdnů. Ze zákona má pojišťovna povinnost do 3 měsíců informovat o stavu, nicméně ze zákona nemá danou závaznou lhůtu k vyřízení a vyplacení peněz z pojistky.

Jak dodanit životní pojištění?

V případě zrušení životního pojištění a povinnosti dodanění příspěvků se v daňovém přiznání dodanění příspěvků uvede jako ostatní příjmy. Jejich výše je součtem částek, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně. Platí to pouze v případě, kdy bylo uplatněno snížení základu daně.

Jak funguje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění funguje tak, že výše plnění je vázána na hodnotu podílových jednotek. Není žádná garance vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna. V průběhu trvání smlouvy může klient měnit investiční strategii a lze také provést přesun mezi fondy. Součástí některých IŽP mohou být i různá připojištění.

Jak na zdanění příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

Pokud se klient rozhodne pro předčasné ukončení pojistné smlouvy, je nutné dodanit životní pojištění v daňovém přiznání. V případě, že na pojištění přispíval zaměstnavatel, je nejen nutné mu ukončení životního pojištění oznámit, ale také následně příspěvek od zaměstnavatele zpětně dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti.

Kdy lze ukončit životní pojištění?

Bez udání důvodu je ukončení pojistné smlouvy možné do 2 měsíců od jejího uzavření. Další variantou je vypovězení smlouvy ke konci pojistného období. Možností je i ukončení dohodou, ale je nutné vyčkat vyjádření pojišťovny, která na tuto dohodu nemusí přistoupit.

Kdy lze životní pojištění odečíst z daní?

Od základu daně je možné si každý rok odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až do výše do výše 24 000 Kč. Maximální roční úspora, které tak lze dosáhnout, činí 3600 Kč. Tato možnost je ovšem jen za splnění následujících podmínek: Životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu) a mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy si můžu odečíst životní pojištění z daní?

Každý rok je možné si od základu daně odečíst zaplacené pojistné, a to do maximální výše 24 000 Kč za předpokladu splnění stanovených podmínek. Mezi ty patří například to, že životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Kdy si sjednat životní pojištění?

Nejčastější věk lidí zakládajících si životní pojištění je v rozmezí 30–40 let. Jde o lidi řešící vlastní bydlení nebo založení rodiny. A právě v těchto případech se vyplatí si životní pojištění sjednat.

Proč sjednat životní pojištění?

Životní pojistka chrání jednotlivce, případně i jeho rodinu před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako je například úraz, invalidita, nemoc nebo ztráta soběstačnosti a další. Pokud taková situace nastane, pojišťovna klientovi vyplatí pojistné plnění.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení