Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem životního pojištění je totiž částečně utlumit finanční dopady nepříznivých životních situací, jako je například smrt následkem úrazu, invalidita a další rizika. V takových případech životní pojištění slouží k finančnímu zabezpečení vlastních potřeb či potřeb rodiny. Věděli jste, že přibližně 34 % Čechů netuší, k čemu životní pojištění slouží? Velká část lidí považuje za samozřejmost pojistit si majetek, počet životních pojistek je ovšem výrazně nižší. Ze statistik vyplývá, že přibližně 90 % pracovních neschopností je způsobeno nikoliv úrazem, nýbrž nemocí. Zjistěte, jak vybrat životní pojištění, tak aby vám sloužilo co nejlépe.
Sjednat pojištění

Jaké životní pojištění si zvolit

Jaké životní pojištění zvolit, aby v případě, kdy nastane nenadálá situace, pojistné plnění kompenzovalo výpadek vašeho příjmu? Výběr životního pojištění se vyplatí nepodcenit. Pojistné částky je důležité si nastavit a podle aktuální životní situace.

Důležitou otázkou je, jaká konkrétní rizika si pojistit. V tomto ohledu je vhodné zaměřit se na rizika, která jsou spojena se zásadním výpadkem příjmu (např. pracovní neschopnost či invalidita). V případě, kdy je na pojištěném rodina finančně závislá nebo splácí hypotéku, je žádoucí pojistit si i riziko smrti.

Kromě odpovídající volby krytých rizik je nutné také správné nastavení pojistné částky. Rodina pak v případě nepříznivé životní situace nemusí čelit výraznému poklesu příjmů, ale bude mít naopak k dispozici dostatek finančních prostředků.

Při výběru vhodného životního pojištění se vyplatí zaměřit se i na další parametry, nikoliv jen na cenu. Mezi takové parametry patří například výluky z pojištění. 

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Typy životního pojištění

Existuje několik typů životního pojištění, například:

  1. Investiční životní pojištění – spojuje ochranu proti rizikům a možnost investování finančních prostředků. Ze zaplaceného pojistného se strhnou náklady na krytí rizik a případné další poplatky. Zbytek pak představuje finanční rezervu, která slouží k investování do investičních fondů. Výhodou je to, že si člověk sám může zvolit konkrétní investiční strategii a během trvání pojistné smlouvy ji měnit. Nevýhodou může být investiční riziko.
  2. Kapitálové životní pojištění – kombinuje ochranu proti rizikům a možnost zhodnocení vložených peněz. Ze zaplaceného pojistného se strhnou náklady na krytí rizik a případné další poplatky. Na rozdíl od investičního životního pojištění v tomto případě pojišťovna garantuje zhodnocení do výše technické úrokové míry, kterou si každá pojišťovna nastavuje sama na základě maximální technické úrovokové míry od České národní banky. Nevýhodou je nemožnost volby investiční strategie.
  3. Rizikové životní pojištění – jedná se životní pojištění bez spořicí složky. Díky nabídce různých připojištění je možné si jej přizpůsobit přímo na míru. Jedná se o pojištění konkrétních rizik, ale nikoliv pro případ dožití. Z toho důvodu patří mezi levnější životní pojištění. Nevýhodou je to, že při případném ukončení pojistné smlouvy všechny peníze zůstanou pojišťovně.
  4. Důchodové pojištění - Důchodové pojištění je typ životního pojištění pro penzi s garancí minimální částky. Lze rozšířit o další rizika, umožňuje daňový odpočet, ale neumožňuje měnit investiční strategii či nastavení. Pokud klient zemře před vyplacením celé sumy, zbytek připadne pojišťovně.
  5. Flexibilní životní pojištění - Flexibilní životní pojištění chrání před finančními dopady nepříznivých situací a zhodnocuje prostředky s minimálním zhodnocením. Umožňuje měnit poměr mezi pojistnou ochranou a spořením, avšak má vysoké storno poplatky za zrušení smlouvy.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je odkupné v životním pojištění?

Odkupné v životním pojištění je částka, která je pojišťovnou klientovi vyplacena v případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se v takové situaci stanovuje jako určitá část z celé kapitálové hodnoty. Jedná se o část nespotřebovaného pojistného, které je k datu ukončení pojistné smlouvy vypočítáváno pomocí pojistněmatematických metod.

Co se stane, když nezaplatím životní pojištění?

V případě, kdy člověk nezaplatí pojistné na životní pojištění, nejprve přijde od pojišťovny upomínka. Pokud ani po této upomínce nebude pojistné uhrazeno, dojde ke zrušení životního pojištění.

Co spadá do životního pojištění?

Do životního pojištění spadají kromě pojištění smrti také různá připojištění, jako je například pojištění pracovní neschopnosti, úrazu a nezbytné doby jeho léčení, trvalých následků úrazu, hospitalizace, invalidity 1., 2. a 3. stupně, závažných onemocnění a další připojištění.

Jak dlouho trvá životní pojištění?

Životní pojištění trvá po dobu sjednanou v pojistné smlouvě. Zaniká uplynutím pojistné doby a klient ho může předčasně ukončit výpovědí ke konci pojistného období.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jak se plní při úmrtí životní pojištění?

V případě vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta musí pozůstalí pojišťovnu informovat na základě formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Jak vypovědět smlouvu životního pojištění?

Nejdůležitější je zrušit smlouvu písemně, a to doporučeně poštou, elektronicky nebo osobně na pobočce pojišťovny. U některých pojišťoven končí pojištění dnem žádosti, jinde zase musí být o ukončení požádáno alespoň 6 týdnů před výročím uzavření smlouvy.

Jaké pojištění se vyplatí?

Pokud chcete vědět, jaké životní pojištění je nejlepší a který produkt se vyplatí, pak je ideální volbou využít některý z online srovnávačů, kde se dají na jednom místě jednoduše a pohodlně porovnat aktuální nabídky od různých pojišťoven.

Kdy lze ukončit životní pojištění?

Bez udání důvodu je ukončení pojistné smlouvy možné do 2 měsíců od jejího uzavření. Další variantou je vypovězení smlouvy ke konci pojistného období. Možností je i ukončení dohodou, ale je nutné vyčkat vyjádření pojišťovny, která na tuto dohodu nemusí přistoupit.

Kdy lze vypovědět pojistnou smlouvu?

Bez udání důvodu je ukončení pojistné smlouvy možné do 2 měsíců od jejího uzavření. Další variantou je vypovězení smlouvy ke konci pojistného období. Možností je i ukončení dohodou, ale je nutné vyčkat vyjádření pojišťovny, která na tuto dohodu nemusí přistoupit.

Kdy mohu vybrat životní pojištění?

Za předpokladu, že má člověk uzavřeno životní pojištění, odpočet daně může přinést nějakou tu finanční úsporu. Životní pojištění lze vybrat po uplynutí minimální doby 5 let a dosažení minimálně 60 let věku. V opačném případě je nutné dodanit daňové odpočty a případně dodanit příspěvky zaměstnavatele.

Proč nemít životní pojištění?

Bez životního pojištění se člověk obejde v situaci, kdy je dostatečně finančně zajištěn, nesplácí hypotéku a má vytvořeny potřebné rezervy pro případ nenadálých situací, jako je úraz, dlouhodobá nemoc, pracovní neschopnost nebo invalidita.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení