Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V případě, kdy taková situace nastane, pomůže vyplacené pojistné plnění zvládnout složitou životní situaci nebo zabezpečit rodinu. Věděli jste, že v České republice má nějaký typ životního pojištění přibližně polovina obyvatel? Z těch ostatních pak třetina uvažuje o jeho sjednání. Existuje pět typů životního pojištění – investiční, kapitálové, rizikové, flexibilní a důchodové.
Sjednat pojištění

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění v sobě spojuje ochranu proti případným rizikům a možnost investování finančních prostředků. Funguje tak, že ze zaplaceného pojistného se strhnou náklady na krytí rizik a případné další poplatky. Zbytek představuje finanční rezervu, která slouží k investování do investičních podílových fondů. Výhodou je, že si člověk sám může zvolit konkrétní investiční strategii a během trvání pojistné smlouvy ji měnit. Nevýhodou může být investiční riziko.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění kombinuje ochranu proti případným rizikům a možnost zhodnocení vložených peněz. Funguje tak, že ze zaplaceného pojistného se strhnou náklady na krytí rizik a případné další poplatky. Zbytek představuje finanční rezervu, která slouží k investování do finančních instrumentů zvolených pojišťovnou. Na rozdíl od investičního životního pojištění v tomto případě pojišťovna garantuje zhodnocení do výše ujednané technické úrokové míry. Její maximální míru stanovuje Česká národní banka a pojišťovna ji pak stanovuje dle daného produktu. Investiční strategii ale není možné zvolit. 

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je životní pojištění bez spořící složky. Díky nabídce různých připojištění je možné si jej přizpůsobit přímo na míru. Jedná se o pojištění konkrétních rizik, ale nikoliv pro případ dožití. Proto patří mezi levnější životní pojištění. Nevýhodou je, že při případném ukončení pojistné smlouvy všechny peníze zůstanou pojišťovně.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je speciálním typem životního pojištění. Slouží k přilepšení na dobu penze. Od počátku důchodového pojištění má klient obvykle garanci minimálně naspořené a zhodnocené částky. Kromě smrti a dožití lze pojištění rozšířit ještě o další rizika. Výhodou je možnost daňového odpočtu při splnění zákonem daných podmínek. Nevýhodou je, že není možné ovlivňovat investiční strategii ani měnit jeho nastavení. V případě, kdy si klient zvolí postupné vyplácení a zemře dříve, než je vyplacena celá naspořená suma, nevyplacená část většinou připadne pojišťovně.

Flexibilní životní pojištění

Flexibilní životní pojištění je určeno nejen k ochraně před finančními dopady nepříznivých situací, jako je například nemoc, invalidita nebo smrt, ale také ke zhodnocení finančních prostředků. I zde bývá garance minimálního zhodnocení. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění je u flexibilního možnost kdykoliv měnit poměr mezi pojistnou ochranou a spořením.  Nevýhodou jsou vysoké storno poplatky za případné zrušení smlouvy.

Zdroje

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Nejčastější otázky

Co se stane, když nebudu platit životní pojištění?

V případě, že člověk nehradí pojistné, přijde mu od pojišťovny upomínka. Pokud ani po zaslání upomínky nedojde k zaplacení pojistného, pojišťovna smlouvu ukončí.

Jak často měnit životní pojištění?

Co se týče změny pojistné smlouvy na životní pojištění, pak je doporučeno přibližně každých 5 let smlouvu zrevidovat, a to tak, aby odrážela klientovy životní potřeby a finanční situaci.

Jaké pojištění se vyplatí?

Pokud chcete vědět, jaké životní pojištění je nejlepší a který produkt se vyplatí, pak je ideální volbou využít některý z online srovnávačů, kde se dají na jednom místě jednoduše a pohodlně porovnat aktuální nabídky od různých pojišťoven.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Životní pojištění ze zákona patří mezi tzv. odečitatelné položky, ovšem za splnění určitých podmínek. Od daňového základu je možné odečíst pojistné, které bylo zaplaceno na soukromé životní pojištění. Poplatník musí být zároveň pojistníkem i pojištěným. Podmínky pro odpočet nesplňuje rizikové životní pojištění.

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?

Životní pojištění chrání klienta před větším množstvím rizik (například pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění a další), zatímco úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze v případech úrazu. Životní pojištění zahrnuje vždy pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití a může krýt i spoustu dalších typů pojištění.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy se plní ze životního pojištění při úmrtí?

V případě vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta musí pozůstalí pojišťovnu informovat na základě formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Kdy se vyplatí životní pojištění?

Životní pojištění se vyplatí hlavně osobám splácejícím hypotéku či jiné finanční závazky nebo majícím děti či další osoby, které jsou na nich finančně závislé. Je ideálním řešením pro živitele rodiny. Životní pojištění se jednoduše vyplatí těm, kteří velkou měrou přispívají do rodinného rozpočtu a rodina je tak na nich závislá, a lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Které z uvedených pojištění nemůže být soukromým?

Rizikové životní pojištění nesplňuje podmínky soukromého životního pojištění, a to kvůli chybějícího pojištění pro případ dožití. Právě z toho důvodu není možné tento typ pojištění zahrnout do odpočtu daní.

Na co se vztahuje životní pojištění?

Životní pojištění chrání jednotlivce, případně i rodinu před finančními dopady nepříznivých situací. Vztahuje se například na smrt, závažná onemocnění, pracovní neschopnost, invaliditu, trvalé následky úrazů, ztrátu soběstačnosti a další.

Proč nemít životní pojištění?

Bez životního pojištění se člověk obejde v situaci, kdy je dostatečně finančně zajištěn, nesplácí hypotéku a má vytvořeny potřebné rezervy pro případ nenadálých situací, jako je úraz, dlouhodobá nemoc, pracovní neschopnost nebo invalidita.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení