Životní pojištění pro případ dožití

Úlohou životního pojištění je poskytnutí finanční podpory jednotlivci nebo celé rodině v případě, kdy nastane nenadálá nepříznivá životní situace a člověk musí čelit finančním důsledkům. Existují dva typy životního pojištění – rezervotvorné (kapitálové nebo investiční) a rizikové. Smlouvu o životním pojištění se vyplatí uzavřít co nejdříve, a to především z toho důvodu, že po 50. roku věku stoupají zdravotní rizika, což se odráží i na kalkulaci pojistného, které bývá většinou dražší. Věděli jste, že mnoho klientů má doma zapomenuté smlouvy, které byly sjednány na dožití, a mají tak nárok na výplatu pojistného plnění?
Sjednat pojištění

Životní pojištění pro případ dožití

Životní pojištění na dožití je jedním druhem životního pojištění. Pojištění pro případ dožití znamená, že k výplatě pojistného plnění dochází pouze v případě, kdy se pojištěný dožije doby nebo věku, který je uvedený v pojistné smlouvě.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Výplata pojistného plnění v případě dožití

Pokud vám skončila pojistka, ve které bylo sjednáno dožití, musíte sami pojišťovnu požádat o výplatu pojistného plnění. Dožití je totiž považováno za pojistnou událost a stejně tak jako ostatní pojistné události musí být pojišťovně hlášeno. Ne každá pojišťovna se v takovém případě klientovi ozve sama. Výplata pojistného plnění při dožití je totiž podle právní úpravy podmíněna oznámením škodní události oprávněnou osobou (pojištěný, pojistník nebo osoba s právním zájmem na pojistném plnění).

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při životním pojištěníZjistit

Nejčastější otázky

Co je pojištění pro případ dožití?

Pojištění pro případ dožití je jedním z typů pojištění. Jedná se v podstatě o obdobu spoření, protože klient si pravidelně platí pojistné s tím, že v den, který je ve smlouvě uvedený, obdrží nashromážděnou částku. Pojišťovna v tomto případě ručí za vklad klienta v závislosti na sjednané pojistné částce.

Co je to dožití?

Dožití je kryto rezervotvorným životním pojištěním. Pojistné plnění je vyplaceno pojištěnému při dožití se předem stanoveného věku uvedeného v pojistné smlouvě.

Co se děje v případě, že klient ukončí předčasně před 60. rokem věku smlouvu investičního životního pojištění, u kterého si uplatňoval daňové odpočty?

V případě předčasného ukončení smlouvy investičního životního pojištění před dovršením 60. roku věku dochází k porušení podmínek daňového odpočtu. Daňovou úlevu je proto nutné zpětně dodanit, pokud bylo pojištění využíváno pro slevu na dani. Poplatník je v takovém případě povinen podat daňové přiznání za období, ve kterém k porušení podmínek došlo.

Co se stane, když zruším životní pojištění?

V případě, že se klient rozhodne pro zrušení životního pojištění, nebudou mu pojišťovnou vyplaceny žádné peníze, pokud nastane nenadálá situace. V některých případech se zároveň ke zrušení životního pojištění váže i povinnost dodanění příspěvků. To platí pouze v případě, kdy bylo uplatněno snížení základu daně.

Jak se daní odkupné?

Odkupné u životního pojištění patří mezi zdanitelné příjmy a podle zákona o daních z příjmů nepatří mezi příjmy osvobozené od daně. Odkupné tedy v každém případě podléhá zdanění, a to daní ve výši 15 %.

Jak se daní předčasné ukončení životního pojištění?

Pokud jde o výpověď životního pojištění s rezervotvornou složkou, je nutné dodanit příspěvky za posledních 10 let. Tato povinnost není, pokud klientovi vznikne nárok na starobní důchod či na invalidní důchod 3. stupně nebo pokud nedošlo ke snížení základu daně. K dodanění nedochází v případě smrti pojištěného nebo při převedení naspořené částky na jinou smlouvu životního pojištění splňující zákonné podmínky.

Jaké jsou podmínky zdanění pojistného plnění z pojištění pro případ dožití?

Plnění při dožití konce pojištění podléhá zvláštní sazbě daně, tj. srážkové dani ve výši 15 %. Odkupné pak při zániku smlouvy podléhá také zdanění ve výši 15 %.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Pokud má člověk životní pojištění, slevu na dani lze uplatnit jen za splnění stanovených podmínek. Z daní lze odečíst pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění. Nepočítají se různá připojištění, která jsou sjednána navíc (např. úrazové pojištění či pojištění závažných onemocnění).

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy se plní ze životního pojištění při úmrtí?

V případě vyplacení životního pojištění při úmrtí klienta musí pozůstalí pojišťovnu informovat na základě formuláře a doložit potřebnou dokumentaci, poskytnout ověřenou kopii rozhodnutí o dědictví nebo zprávu notáře, jestliže ve smlouvě není uvedena obmyšlená osoba. Pokud je obmyšlená osoba nezletilá, může být potřeba souhlas soudu s ohledem na nakládání se jměním dítěte.

Další články

Životní pojištění

Těhotenství a životní pojištění

Těhotenství je nejen radostným obdobím spojeným s očekáváním příchodu nového člena rodiny na svět, ale může přinášet i...

Životní pojištění

Životní pojištění pro důchodce

Životní pojištění je určeno primárně pro ochranu jednotlivců nebo celých rodin v případě, kdy nastanou nenadálé životní...

Životní pojištění

Změna životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám v případě nenadálých životních situací, jako je...

Životní pojištění

Zhodnocení životního pojištění

Životní pojištění slouží nejen k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací, ale...

Životní pojištění

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo celým rodinám před finančními dopady v případech, kdy nastane...

Životní pojištění

Vyplacení životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivců nebo rodin před nepříznivými dopady závažných životních situací. Věděli...

Životní pojištění

Srovnání životního pojištění

Životní pojištění je vymezené pojistnou smlouvou uzavřenou mezi klientem a životní pojišťovnou. Přináší pojistnou ochranu...

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění

Životní pojištění pomáhá chránit jednotlivce nebo rodinu v případě nenadálých životních situací, jako jsou například...

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce nebo celé rodiny před nepříznivými dopady nenadálých životních situací,...

Životní pojištění

Příspěvek na životní pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům nebo rodinám před finančními dopady nepříznivých životních situací, jako...

Životní pojištění

Kdy sjednat životní pojištění?

Váháte, kdy si sjednat životní pojištění? Máme pro vás 5 důvodů, proč byste neměli otálet. Představíme vám modelový...

Životní pojištění

Potvrzení o životním pojištění

Životní pojištění je založeno na smluvním vztahu mezi klientem a pojišťovnou. Hlavním principem je pojistná ochrana pro...

Životní pojištění

Pojištění proti výpadku příjmu

Ztráta zaměstnání většinou znamená nepříjemné následky v podobě výpadku pravidelného příjmu. Pro případ této nenadálé...

Životní pojištění

Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění je ideální volbou hlavně pro ekonomicky aktivní osoby, na jejichž příjmu závisí chod domácnosti. Cílem...

Životní pojištění

Cena životního pojištění

Životní pojištění je smluvní vztah založený na základě pojistné smlouvy, ve které se klient zavazuje platit domluvené...

Životní pojištění

Životní pojištění zevrubně

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění je obvykle...

Životní pojištění

Životní pojištění a odkupné

Životní pojištění patří mezi nejrozšířenější finanční produkty v České republice a bývá přesně na míru ušité potřebám...

Životní pojištění

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění poskytuje ochranu jednotlivcům a rodinám v případech, kdy nastane některá z nenadálých životních...

Životní pojištění

Ukončení životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k ochraně jednotlivce nebo i celé rodiny v případě, kdy nastanou...

Životní pojištění

Životní pojištění a dědictví

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Životní pojištění má v České republice přibližně polovina lidí. Nabízí finanční pomoc nejen pojištěným osobám, ale i...

Životní pojištění

Proč mít životní pojištění

Životní pojištění poskytuje krytí různých zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jednotlivců i celých rodin v...

Životní pojištění

Pojištění hypotéky

Hypotéka je častým řešením mnoha lidí pořizujících si vlastní bydlení nebo provádějících rekonstrukci. K hypotéce je také...

Životní pojištění

Vyplatí se životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. V případě, že dojde k události...

Životní pojištění

Neplacení životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejčastěji využívané finanční produkty v České republice. Tento typ pojištění bývá přesně na...

Životní pojištění

Životní pojištění a sleva na dani

Životní pojištění poskytuje krytí nejrůznějších zdravotních rizik. Slouží k finanční ochraně jak jednotlivců, tak celých...

Životní pojištění

Životní pojištění a odbytné

Životní pojištění poskytuje jedno z nejširších krytí rizik na trhu. Může chránit jednotlivce i celou rodinu před...

Životní pojištění

Rezervotvorné životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany jak pojištěnému, tak i jeho blízkým, a to v podobě...

Životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typem životního pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti či dalších rizik s...

Životní pojištění

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti poskytuje pojistnou ochranu a finanční jistotu dětem v případě úrazu, nemoci, invalidity,...

Životní pojištění

Typy životního pojištění

Smyslem životního pojištění je poskytnout finanční zabezpečení v případě nenadálých zdravotních problémů nebo úmrtí. V...

Životní pojištění

Investiční životní pojištění

Věděli jste, že koncem roku 2020 byly v České republice evidovány téměř 3 miliony smluv na investiční životní pojištění?...

Životní pojištění

Hypotéka a životní pojištění

Hypotéka bývá mnohdy nejschůdnější cestou k vysněnému bydlení. Při podpisu hypotečního úvěru je běžně nabízeno i životní...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení