Trvalé následky úrazů

Trvalé následky po pracovním nebo běžném úrazu jsou typické tím, že přetrvávají i přes adekvátní léčbu. V případě, kdy má klient sjednáno životní pojištění, může za trvalé následky úrazu dostat pojistné plnění. Plnění za trvalé následky úrazu se vypočítává na základě oceňovací tabulky pojišťovny.
Sjednat pojištění

Úrazy s trvalými následky v zaměstnání

Velká část úrazů s trvalými následky se stane v zaměstnání, ať už jde o pracovní úraz nebo třeba o auto nehodu se služebním vozem. K tomuto účelu slouží pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, pro jehož sjednání platí zákonná povinnost.

Plníme, i když nemusíme - Garantujeme, že vyplácíme plnění v alespoň 99 % případůSjednat pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele slouží ke krytí nároků zaměstnanců ze škod, které vznikly během plnění pracovních úkolů, a to nejen v sídle firmy, ale i během služebních cest. Z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je pak zaměstnanci uhrazena škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání.

Životní pojištění a trvalé následky

V situacích, kdy si člověk platí životní pojištění a dojde k úrazu s trvalými následky, může po pojišťovně požadovat plnění.

Uplatnění trvalých následků

Uplatnění trvalých následků úrazu u pojišťovny se většinou provádí na základě vyplněné žádosti. K žádosti pro pojišťovnu je obvykle nutné přiložit kopie všech lékařských zpráv z průběhu léčby a také lékařskou zprávu popisující aktuální stav poškození.

Trvalé následky úrazu a promlčecí doba

V případě uplatňování nároků z pojištění trvalých následků úrazu je nutné myslet i na případnou promlčecí dobu. Ve většině případů se řeší trvalé následky po roceod úrazu. Pro trvalé následky úrazu je promlčecí doba stanovená v délce tří let a začíná běžet den následující po pojistné události.

Operace kolene, častá příčina trvalých následků

Operace kolene a menisků patří mezi časté operativní zákroky. Trvalé následky po operaci menisku a trvalé následky po operaci kolene mají nejčastěji podobu ztráty funkce kloubu, omezené hybnosti kolene, problémů s chůzí apod.

Progresivní plnění trvalých následků

Progresivní plnění trvalých následků může nastat v situaci, kdy má klient závažnější trvalé následky. Pokud má klient v pojistce sjednané pojištění na trvalé následky úrazu s progresivním plněním, výsledné plnění od pojišťovny se v takových situacích mnohonásobně zvyšuje. Konkrétní násobek ovšem záleží na konkrétních podmínkách a situaci.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok v případě dlouhodobého výpadku příjmuZjistit

Nejčastější otázky

Co patří do životního pojištění?

Mezi typy životního pojištění patří rizikové, kapitálové, investiční, flexibilní a důchodové životní pojištění. Spolu s životním pojištěním jsou uzavírána i neživotní pojištění osob, jako je pojištění pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu nebo trvalých následků úrazu, pojištění v době hospitalizace, pojištění invalidity I., II. nebo III. stupně, pojištění závažných onemocnění a další podobná připojištění.

Jak dlouho trvá vyplacení peněz úrazové pojistky?

Pojistné plnění pojišťovny v případě úrazu vyplácí peníze ve velké části případů přibližně do 3 dnů až do týdne od úrazu. Po úrazu je nutné pojišťovně dodat lékařskou zprávu od klienta vystavenou co nejdříve po úrazu.

Jak doložit životní pojištění?

Pro doložení životního pojištění je nezbytná kopie pojistné smlouvy o životním pojištění, ze které je zřejmé splnění všech potřebných podmínek v souladu se zákonem o daních z příjmů. V rámci daňového přiznání se pak smlouva dokládá za každé zdaňovací období. Pro roční zúčtování ji však stačí předložit jen při prvním uplatnění.

Jak funguje úrazové pojištění?

Úrazové pojištění zahrnuje například pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Možností je rozšířit pojistnou ochranu o další rizika. V případě, že dojde k dané situaci, pojišťovna klientovi vyplatí plnění.

Jak funguje životní pojištění?

Životní pojištění funguje na tom principu, že klient platí pojišťovně pojistné ve výši a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě. V případech, kdy se klient dostane do svízelné situace (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění apod.) důsledkem nahodilé události kryté pojištěním, pak jsou mu pojišťovnou vyplaceny peníze (pojistné plnění).

Jaké jsou podmínky daňové uznatelnosti životního pojištění?

Od daňového základu je možné si odečíst zaplacené pojistné až do výše 24 000 Kč ročně za splnění následujících podmínek: Životní pojištění musí být sjednáno minimálně do věku 60 let, je sjednáno alespoň na dobu 60 měsíců (5 let), vytvořenou finanční rezervu je možné vybrat až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu). Případně mohou být i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem.

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?

Pokud má člověk životní pojištění, slevu na dani lze uplatnit jen za splnění stanovených podmínek. Z daní lze odečíst pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění. Nepočítají se různá připojištění, která jsou sjednána navíc (např. úrazové pojištění či pojištění závažných onemocnění).

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?

Životní pojištění chrání klienta před větším množstvím rizik (například pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění a další), zatímco úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze v případech úrazu. Životní pojištění zahrnuje vždy pojištění pro případ smrti nebo pro případ dožití a může krýt i spoustu dalších typů pojištění.

Kdy končí životní pojištění?

Životní pojištění může skončit hned z několika důvodů. Primární zánik pojištění je po uplynutí pojistné doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Pojistná smlouva končí úmrtím pojištěného, ale ne vždy končí úmrtím pojistníka (pokud je odlišný od pojištěného). Další možností zániku životního pojištění je dožití se doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Kdy nemusím dodanit životní pojištění?

Dodanit životní pojištění není nutné v případě, kdy by došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, anebo v případě smrti. Důvodem k dodanění životního pojištění není ani převod smlouvy na životní pojištění na jinou smlouvu bez výplaty plnění.

Kdy si udělat životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné si sjednat v případech, kdy člověk živí rodinu, splácí hypotéku, výraznou měrou přispívá do rodinného rozpočtu a některé osoby jsou na něm finančně závislé. Je tak ideálním řešením pro živitele rodiny. Vyplatí se lidem, jejichž příjmy pokrývají pouze to základní a nezbývají jim rezervy na nenadálé situace.

Další články

Úrazy

Typy trvalých následků

Trvalé následky jsou následky úrazů nebo nehod, během kterých došlo k trvalému poškození zdraví. Trvalé následky jsou...

Úrazy

Odškodnění trvalých následků

Trvalé následky jsou následky úrazů nebo nehod, během kterých došlo k trvalému poškození zdraví. Pojišťovny mají nastaveny...

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení