Roztroušená skleróza a její dopady na zdraví a peněženku

Trpíte potížemi s řečí, malátností, svalovými křečemi nebo ztuhlostí svalů? Pak je možné, že patříte mezi 1 % populace postižené roztroušenou sklerózou (dále jen RS). Tato choroba je nejrizikovější u osob ve věku 35–64 let. Správně nastavené životní pojištění dokáže finanční dopady roztroušené sklerózy minimalizovat. Proto je vhodné si před uzavřením smlouvy u pojišťovny zjistit, zda a jak tuto nemoc kryje.
Sjednat pojištění

Co je skleróza?

Skleróza je souhrnný název pro nemoci vyznačující se tuhnutím některých tkání. Dále je skleróza hovorové označení pro ztrátu paměti. Jde o autoimunitní onemocnění, přičemž imunitní systém útočí na vlastní orgány a tkáně. 

RS v České republice trpí kolem 20 tisíc lidí a na celém světě najdeme přes 2 miliony pacientů.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě roztroušené sklerózeSjednat pojištění

Jak začíná roztroušená skleróza?

Nejčastěji vzniká u mladých lidí ve věku od 20 do 40 let. Postihuje více ženy než muže, a to v poměru 2 : 1. Přestože ji už roku 1868 popsal Jean-Martin Charcot, stále není zcela jasná příčina jejího vzniku. Lékaři se domnívají, že ji způsobuje několik faktorů – dědičné predispozice, nedostatečné množství vitamínů, virové infekce a další činitelé (roli hraje i místo, kde člověk vyrůstá, vzdálenost od rovníku apod.)

Počáteční projevy roztroušené sklerózy mohou na první pohled vypadat velmi nevinně a nemusíte jim přikládat velkou váhu. Avšak pokud příznaky přetrvávají delší dobu, je nutné podstoupit vyšetření u neurologa či praktického lékaře.

Včasná diagnostika RS je velmi důležitá, protože má silný dopad na následný průběh nemoci.

Diagnóza roztroušené sklerózy

RS se diagnostikuje z hlediska dlouhodobě stanovených kritérií. Pro její určení neexistují žádné laboratorní testy, žádné konkrétní příznaky a nálezy. Pro správné určení nemoci pacieni podstupují:

 • magnetickou rezonanci
 • vyšetření evokovaných potenciálů
 • analýzu míšních tekutin
 • neurologická vyšetření
 • oftalmologické vyšetření
 • elektromyografii

Pokud se najde poškození alespoň ve dvou oddělených oblastech centrálního nervového systému (zahrnuje mozek, míchu a optické nervy) a vyloučí se ostatní možné diagnózy, je možné přistoupit k určení RS. Přestože neexistují krevní testy pro stanovení RS, pomohou vyloučit podobná onemocnění, například lymeskou boreliózu, AIDS i jiná vzácná a autoimunitní onemocnění. 

Příznaky roztroušené sklerózy

 1. Pokles energie, Únava a přetrvávající slabost omezují při běžných denních úkonech, v práci i při studiu. Tento projev je prvotním signálem a přetrvává týdny. Až 80 % pacientů s roztroušenou sklerózou je v začátcích nemoci postiženo únavou. V pozdějším stádiu nemoci je zapříčiněna slabost ochabnutím svalů a nervů. 
 2. Potíže s řečí. Při extrémní únavě dochází ke špatné výslovnosti a zadrhávání. U pacientů se vyskytují i křeče (dysartrie) a ztráta hlasu (dysfonie). Tyto příznaky pociťuje 25–40 % pacientů. 
 3. Dysfunkce močového měchýře. Pacienti se potýkají se silným nutkáním k močení či neschopností moč udržet. Postihuje zhruba 80 % nemocných. 
 4. Nedostatek či ztráta sexuální touhy. Pacienti také popsali nedostatek vzrušivosti.
 5. Malátnost. Pacienti pociťují ztrátu rovnováhy a mívají závratě. V menším množství pak mohou mít pocit, že se svět či oni točí. 
 6. Svalové křeče a ztuhlost. Dalším příznakem jsou mimovolné svalové křeče, nejčastěji dolních končetin. Pacienti mívají pocit ztuhlosti kloubů či svalů. 
 7. Snížená citlivost. Dochází k brnění či ztrátě citlivosti nejčastěji na horních a dolních končetinách, v oblasti obličeje a prstů. 
 8. Poruchy vidění. Pacienti zápasí se špatným rozeznáváním kontrastů a barev, dochází ke kmitání očí (nystagmus) a ke dvojímu vidění. Také pohyb očí do stran a nahoru je velmi bolestivý. Může dojít k zánětu oka. 

Co když se nemoc rozvine během probační lhůty nebo před žádostí o pojištění?

Čekací dobou se pojišťovna chrání před tím, aby se člověk, který tuší nějakou vážnou nemoc, nejprve pojistil a až následně navštívil lékaře. My v Simplea víme, že ne všechny případy propuknutí nemoci v čekací době jsou spekulativní, a v takových situacích dává smysl plnit. Posuzujeme to individuálně a plníme v 99,9 % případů, a to i když nemusíme. Jako v příkladech ze života níže.

2bee3e7.png

Táta „alkoholik“ na koni

01eaf5e2.png

„Rizikový“ teambuilding

1de52e0.png

„Nezodpovědný“ dělník

simplea_tick.png

"Zákeřné" klíště

Simplea_ulcerative_colitis.png

Onemocnění "nepočkalo"

Simplea_suicide.png

Sebevražda "přišla" moc brzy

Stádia roztroušené sklerózy

 1. Relaps remitentní. První fáze nemoci, která může trvat roky. Dochází zde k atakám zhoršujícím neurologické potíže. Může nastat chronicko-progresivní fáze, kdy pacient trpí menším množstvím atak, ale zároveň dochází k vyšší invaliditě. V tomto stádiu lze nemoc ovlivnit medikací. 
 2. Sekundárně progresivní. Pokud se pacient neléčí, dochází k sekundárně progresivní fázi. To znamená, že organismus již není schopný regenerace. Pokud je však pacient šikovný a dodržuje určitá pravidla (zdravý postoj k životu), je vyšší pravděpodobnost udržení si schopností.
 3. Primárně progresivní. Většina pacientů onemocní po 40. roku a tvoří zhruba 15 % nemocných RS. Nedochází k výrazným atakám, ale rychle se zvyšuje nárůst neurologického postižení. Typickou obtíží je problém s chůzí. Toto stádium již nelze ovlivnit léky. 
 4. Relabující progresivní. Poslední fáze je velmi vzácná. Dochází zde k velmi rychlému rozvoji invalidity s těžkými atakami.

Kurtzkeho škála

Používá se pro určení pokročilosti roztroušené sklerózy. Hodnotí se zde sedm systémů, například zrak, motorika, kmenové a mozečkové funkce, svěrače a další: 

 • 0 – bez potíží
 • 1 – potíže mírné, nepatrné odchylky v neurologickém nálezu
 • 2 – potíže lehké, malé obtíže při chůzi, bolest okohybných svalů, malý neurologický nález
 • 3 – postižení výraznější, stále schopen výkonu práce, větší obtíže při chůzi, slabost, neurologicky vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků
 • 4 – postižení těžší, hybnost, schopen výkonu práce s omezením, bez závislosti na pomoci druhé osoby
 • 5 – postižení značné, neschopen práce, samostatná chůze jen na kratší vzdálenost
 • 6 – hybnost omezená s pomocí hole či berle, možnost vykonávat drobné práce 
 • 7 – velmi obtížná hybnost, pouze za pomoci invalidního vozíku, soběstačnost 
 • 8 – ležící, užívání invalidního vozíku za pomoci druhé osoby, omezená soběstačnost
 • 9 – zcela ležící, nesoběstačný
 • 10 – smrt v důsledku roztroušené sklerózy

Prevence roztroušené sklerózy

Jelikož dosud neznáme důvod, proč onemocnění vzniká, neznáme ani přesnou prevenci nemoci. Nicméně obecně platí, že péče o duševní a fyzické zdraví není nikdy na škodu. Snižte nadbytek stresu a nezatěžujte organismus. Základem je, že pokud na sobě zpozorujete nějaký z příznaků nemoci, vyhledejte lékaře a nasaďte včasnou léčbu. 

Průběh roztroušené sklerózy

Bohužel se roztroušená skleróza řadí mezi nevyléčitelná onemocnění. Je potřeba přijmout nemoc a naučit se s ní fungovat v běžném životě. Jelikož je léčba velmi nákladná  - ročně stojí průměrná biologická léčba pacienta zhruba 3 miliony korun - je vhodné být dobře pojištěn, abychom předešli následným komplikacím při medikaci, absolvování vyšetření a samotné léčbě.

Léčba sklerózy

Jelikož je RS chronické onemocnění, její léčba spočívá ve zpomalení vývoje nemoci. Probíhá snaha o udržení hybnosti, o zmírnění atak a udržení soběstačnosti.

Biologická léčba roztroušené sklerózy

Pro léčbu RS v prvním stádiu (relaps remitentní) bylo schváleno několik léků snižujících množství atak a zpomalujících postup nemoci: 

 • Interferon beta – 1a (dvě verze)
 • Interferon beta – 1b 
 • Glatirameracetát
 • imunosupresivum Mitoxantron
 • Natalizumab
 • Teriflunomid

Léčba dalších stádií nemoci je složitější, nicméně ne nemožná. Při léčbě pacientů ve druhém a čtvrtém stádiu nemoci (sekundárně progresivní a relabující progresivní) se pro zpomalení postupu nemoci a zmírnění atak používá například Mitoxantron. 

Léčba s sebou přináší i nechtěné obtíže, jako jsou například návaly horka, příznaky připomínající chřipku a další.

Symptomatická léčba

Pokud se obtíže zhoršují a dochází až k invaliditě, přechází se na symptomatickou léčbu. Mezi druhy léčby se řadí:

 • léky pro uvolnění svalstva
 • léky proti úniku moči
 • antidepresiva
 • fyzioterapie
 • rehabilitace
 • vitaminoterapie a další

Léčba atak

Léčí se za pomoci kortikosteroidů, které se podávají nitrožilně. Bohužel však dochází k vedlejším obtížím, jako je například osteoporóza, vysoký tlak, poruchy paměti apod.

Pokud však léčba za pomoci kortikosteroidů není efektivní, lékaři musí přistoupit k léčbě plazmaferézou.

Nákladovost léčby

Nákladovost léčby roztroušené sklerózy se liší podle toho, o jaký typ léčby se jedná. Třeba v roce 2015 se pohybovaly náklady na jednoho pacienta v případě léčby centrovými léky kolem 270 tisíc a bez nich kolem 60 tisíc.

Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou mít omezený výkon zaměstnání a v některých případech mohou skončit v invalidním důchodu, a přijít tak o plat. 

Kvůli nákladovosti léčby může přijít vhod pomocná ruka. Tu mohou získat lidé, kteří se na možnost onemocnění nebo úrazu připraví správně nastaveným životním pojištěním. U nás v Simplea garantujeme plnění v 99 % případů, a dokonce plníme v 99,9 % případů.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě roztroušené sklerózySjednat pojištění

Roztroušená skleróza u těhotných žen

RS nemá negativní vliv na průběh těhotenství a není zjištěno závažné riziko pro novorozence. Těhotenství je naopak významným činitelem při úbytku relapsů ve třetím trimestru těhotenství. Po porodu však může dojít k opětovnému zvýšení atak. 

Světový den roztroušené sklerózy

Připadá na 30. května. Pacienti se snaží upozornit na nemoc, která je stále pro mnohé opředena mýty a nejasnostmi. 

Životní pojištění pro případ onemocnění roztroušenou sklerózou

V případě, že onemocníte roztroušenou sklerózou, může vás potkat nenadálý výpadek příjmu, a to i dlouhodobý. Pro tyto situace se hodí mít sjednáno životní pojištění, u kterého si můžete nechat připojistit riziko tohoto onemocnění. Pokud vám lékař tuto diagnózu stanoví, budete pak mít nárok na pojistné plnění ve stanovené výši.

Zdroje

Chci zjistit, na co mám nárok při roztroušené sklerózeZjistit

Další články

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení