Epilepsie a její dopady na zdraví a peněženku

Trpíte změnami vnímání či vědomí, poruchou hybnosti nebo citlivosti? Pak je možné, že patříte mezi 1-3 % populace postižené epilepsií. Tato choroba je nejrizikovější u dětské skupiny, u níž na celosvětové inárodní úrovni výskyt dosahuje až 40 %. Správně nastavené životní pojištění dokáže finanční dopady epilepsie minimalizovat. Proto je vhodné si před uzavřením smlouvy u pojišťovny zjistit, zda a jak tuto nemoc v různých stupních závažnosti kryje.
Sjednat pojištění

Co je epilepsie

Epilepsie, které se dříve říkalo padoucnice, je onemocnění mozku, pro které jsou typické, tzv. epileptické záchvaty. Ty přicházejí náhle a bez varování. Doprovází je změna vědomí či vnímání, porucha hybnosti nebo citlivosti. Tyto záchvaty mohou být klinické nebo subklinické. Jedná se o jedno z nejčastějších chronických neurologických onemocnění vůbec.

Ve většině případů je epilepsie vrozeným onemocněním. Není ovšem výjimkou, že se může objevit i jako následek úrazu, virového onemocnění nebo po rakovině.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě EpilepsieSjednat pojištění

Příznaky nemoci – jak epilepsie začíná

Nejtypičtějším příznakem epilepsie je epileptický záchvat. Někdy se dá i vytušit a pacienti mohou pociťovat tzv. předzvěst, kterou nejčastěji popisují jako nepříjemné projevy v břiše. Epileptický záchvat je výsledkem abnormální dráždivosti nervových buněk nacházejících se v mozku. Tyto epileptické záchvaty nemusí vypadat vždy stejně, naopak se mohou odlišovat. Typické pro ně mohou být záškuby na určitých místech těla, výpadky paměti nebo také brnění končetin. Záchvat může vypadat i tak, že člověk je mimo, zahleděný do jednoho místa. Pokud ovšem dojde k napadení celého mozku, pak dochází k projevům jako je například pád na zem, křeče a záškuby končetin. Mnohdy dochází i k pomočení nebo pokálení. Výjimkou není ani ztráta vědomí. Tyto záchvaty se mohou projevovat nejen ve dne, ale i v noci.

V případě, že člověk prodělal epileptický záchvat, není dáno, že musí prodělat i další. Ale toto riziko je tu poměrně vysoké, a sice až 80 % lidí mívá epileptické záchvaty opakovaně.

Co když se nemoc rozvine během čekací doby?

Čekací dobou se pojišťovna chrání před tím, aby se člověk, který tuší nějakou vážnou nemoc, nejprve pojistil, a až následně navštívil lékaře a požadoval po pojišťovně pojistné plnění. My v Simplea víme, že ne všechny případy propuknutí nemoci v čekací době jsou spekulativní, a v takových situacích dává smysl plnit. Posuzujeme to individuálně a plníme v 99,9 % případů, a to i když nemusíme. Jako v příkladech ze života níže.

2bee3e7.png

Táta „alkoholik“ na koni

01eaf5e2.png

„Rizikový“ teambuilding

1de52e0.png

„Nezodpovědný“ dělník

simplea_tick.png

"Zákeřné" klíště

Simplea_ulcerative_colitis.png

Onemocnění "nepočkalo"

Simplea_suicide.png

Sebevražda "přišla" moc brzy

Vyšetření a diagnostika

Co se týče vyšetření při podezření na epilepsii, pak její diagnostika probíhá na základě provedeného EEG vyšetření, které pomáhá zmapovat mozkovou činnost. Dále se provádí magnetická rezonance, která pomůže k odhalení konkrétních ložisek v mozku. Tato vyšetření bývají doplněna  i  CT mozku nebo interním či EKG vyšetřením.

Konkrétní oblasti – co napadá

Epilepsii způsobují  ložiska v mozku, která mají za následek výše uvedené potíže. Kromě nich mohou nastat i další přidružené komplikace, například v důsledku pádu nebo bezvědomí. Docházet může i k tzv. epileptickému stavu. Ten nastává, pokud záchvat trvá déle než 30 minut. V takovém případě pak může dojít k selhání srdce, otoku na mozku nebo tzv. mozkovému kómatu.

Prevence epilepsie

Co se týče prevence epilepsie, i tady platí, jako u mnoha dalších onemocnění, dodržování zdravého životního stylu, Je také možné předcházet epileptickým záchvatům. Pacienti s epilepsií by se měli vyvarovat nedostatku spánku, nadměrnému užívání alkoholu a fyzickému vyčerpání. To jsou nejčastější spouštěče, které mnohdy stojí za vznikem záchvatu.

Průběh onemocnění

U pacientů s epilepsií dochází k různým projevům onemocnění. Toto onemocnění je rozděleno do 3 základních skupin. První z nich je parciální epilepsie. V těchto případech je postižena jen určitá část mozku. Pro příznaky při parciální epilepsii nejsou typické poruchy vědomí. Mezi nejčastější příznaky pak patří motorické, smyslové a psychické příznaky, jako jsou například poruchy vidění nebo stavy depersonalizace. V případě parciální epilepsie také člověk často vytuší, že se záchvat blíží. Většinou je daný člověk nervózní nebo má před očima různé záblesky.

Další skupinou je generalizovaná epilepsie. Během ní v mozku dochází k epileptické aktivitě v obou hemisférách. Už v počátcích záchvatu většinou pacient padá na zem a nastává stav bezvědomí. Obvyklé je i pomočení a pokálení. Rizikové je i pokousání.

Třetí skupinou jsou neklasifikované epilepsie, které se svými příznaky a projevy odlišují od dvou předchozích. O tomto typu není prozatím dostatek informací.

Lidé trpící epilepsií si btížněji volí povolání nebo třeba získávají řidičský průkaz. Některým lidem se mohou těžko navazovat partnerské vztahy. U žen pak často nastává strach z otěhotnění, které může průběh onemocnění zhoršit. Co se týče společenského života, i zde může být zapojení epileptiků složitější, mnoho pacientů bývá příliš unaveno z užívání léků nebo mají problémy se sníženou pozorností a soustředěním se.

Co se týče reálného dopadu na běžný život, pak epilepsie může představovat zátěž pro celou rodinu. Pacienti s epilepsií mohou pocítit dopady v oblasti řízení motorových vozidel nebo nemožnosti vykonávat některé druhy zaměstnání. Následovat může v krajních případech i ztráta příjmu.

Léčba epilepsie

Konkrétní léčba epileptického pacienta závisí na konkrétních obtížích. Pacienti užívají speciální léky – tzv. antiepileptika. Během léčby se kontroluje jejich hladina v krvi, protože předávkování těmito léky je velmi nebezpečné. V některých případech ovšem tyto léky nemusí zabrat. Nevýhodou mohou být i vedlejší účinky, jako například zvýšená únava,. poškození jater nebo choroby krve. Někdy se tak přistupuje k operativnímu řešení. V případě operace dochází k odstranění konkrétních ložisek, které vyvolávají epileptické záchvaty. K operaci se přistupuje většinou v těch případech, kdy ani po dvouleté léčbě nedojde ke zlepšení a zmírnění projevů nebo snížení počtu epileptických záchvatů.

Další možností léčby je stereoaktická léčba, kdy dochází k ničení ložisek v mozku za pomoci tenké elektrody. Existuje i možnost voperování speciálního stimulátoru bloudivého nervu. Tím dochází k utlumení záchvatů. Během léčby je důležitá i součinnost pacienta. Ten by se měl vyvarovat alkoholu, dbát na správnou životosprávu, pravidelný pitný režim a také na relaxaci, potažmo dostatek spánku.

V některých případech dále zabírá speciální dieta, kdy pacient přijímá stravu se zvýšeným množstvím tuků. Jinde zase naopak pomáhá redukce množství přijatých kalorií.

Podpůrně mohou působit i některé z bylin. Doporučuje se užívání routy vonné. Ta má výrazné zklidňující účinky. Na nervové obtíže blahodárně působí kozlík lékařský.

Nákladovost léčby

Co se nákladů na léčbu pacientů s epilepsií týče, pohybují se ve výši několika desítek tisíc korun ročně. Samozřejmě ovšem záleží na konkrétním stavu pacienta a zvoleném způsobu léčby.

Pacienti s epilepsií mají určitá omezení ve výkonu práce (např. práce ve výškách, u zdrojů sálavého tepla nebo u zdrojů vysokého napětí). Může tak  nastat i situace, kdy takto nemocný člověk přijde o práci a zdroj příjmů.

Kvůli nákladnosti léčby může přijít vhod pomocná ruka. Tu mohou získat lidé, kteří se na možnost onemocnění nebo úrazu připraví správně nastaveným životním pojištěním. U nás v pojišťovně Simplea garantujeme plnění v 99 % případů, a dokonce plníme v 99,9 % případů.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě EpilepsieSjednat pojištění

Výskyt v populaci a statistiky

Epilepsie se vyskytuje po celém světě. Mezi pacienty jsou muži i ženy všech věkových kategorií. Po celém světě trpí epilepsií přibližně 50 milionů lidí. Postiženy jsou všechny etnické rasy a přibližný výskyt po celém světě je kolem 1,3 – 3,1 %. Muži pak trpí epilepsií cca 2,5 častěji než ženy a dětští pacienti jsou 4x častější oproti pacientům dospělým. U více než poloviny dětských pacientů ovšem v období dospívání dojde k úplnému vymizení příznaků a vyléčení. V České republice je v současné době epileptiků, kteří v posledních 5 letech prodělali alespoň jeden záchvat, přibližně 70.000.

Co se rizikových osob týče, epilepsie postihuje nejvíce kojence a malé děti, dále také seniory nad 60 let. Zjaímavostí je, že 26. březen byl stanoven Světovým dnem epilepsie, aby se šířilo povědomí o tomto onemocnění.

Životní pojištění pro případ onemocnění epilepsií

V případě, že onemocníte epilepsií, může vás potkat nenadálý výpadek příjmu, a to i dlouhodobý. Pro tyto situace se hodí mít sjednáno životní pojištění, u kterého si můžete nechat připojistit riziko tohoto onemocnění. Pokud vám lékař tuto diagnózu stanoví, budete pak mít nárok na pojistné plnění ve stanovené výši.

Zdroje

  • Wikipedia.org (2022) EPILEPSIE Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Epilepsie

  • Vitalion.cz (2022) EPILEPSIE Dostupné z: https://nemoci.vitalion.cz/epilepsie/

  • Mojezdravi.cz (2022) EPILEPSIE Dostupné z: https://www.mojezdravi.cz/nemoci/epilepsie-3771.html

  • Epikid.cz (2017) NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI Dostupné z: http://www.epikid.cz/2017/10/naklady-na-zdravotni-peci.html

  • Vitalia.cz EPILEPSIE Dostupné z: https://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/epilepsie/

    EPILEPSIE Dostupné z: https://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/epilepsie/
Chci zjistit, na co mám nárok při EpilepsiiZjistit

Další články

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení