Bechtěrevova choroba a její dopady na zdraví a peněženku

Trpíte bolestí zad a ztuhlostí v dolní oblasti páteře? Pak je možné, že patříte mezi 1 % populace postižené Bechtěrevovou chorobou. Tato choroba se nejčastěji vyskytujeí u skupiny mužů mezi 18. až 30. rokem věku, u níž na celosvětové úrovni výskyt dosahuje až 40 %. Správně nastavené životní pojištění dokáže finanční dopady Bechtěrevovy choroby minimalizovat. Proto je vhodné si před uzavřením smlouvy u pojišťovny zjistit, zda a jak tuto nemoc v různých stádiích kryje.
Sjednat pojištění

Co je Bechtěrevova choroba

Bechtěrevova choroba nebo také Bechtěrevova nemoc či ankylozující spondylitida (AS) je chronickým onemocněním, které je nevyléčitelné a celoživotní. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, a to hlavně páteřních obratlů. 

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě Bechtěrevovy chorobySjednat pojištění

Příznaky nemoci – jak Bechtěrevova choroba začíná

Příznaky Bechtěrevovy choroby se mohou u jednotlivých pacientů lišit. Nejčastěji se jedná o nepříjemnou bolest a ztuhlost v dolní oblasti páteře. Je ovšem nutné ji odlišit od běžné bolesti zad. V tomto případě je charakteristická dlouhodobá bolest, která trvá i několik týdnů, dále je doprovázena ztuhlostí, a to nejčastěji ráno po probuzení. Taková bolest zad může zároveň i vystřelovat do hýždí a horních částí stehen.

Poté následují další obtíže, konkrétně takové, že páteř ztrácí schopnost svojí běžné ohebnosti a pacient už si nedosáhne třeba ani na kolena. Předklonění pak v takových případech činí velké obtíže. Typickým příznakem je i bolest na hrudi, která se často objevuje při tzv. hlubokém dýchání. Pro pacienty s ankylozující spondylitidou je typickým projevem tohoto onemocnění také chronická a těžká únava. Přibližně v polovině případů tito lidé trpí zánětem oční duhovky a řasnatého tělíska. Oči jsou v takovém případě velmi bolestivé a citlivé na světlo. Výjimečně se mohou objevit potíže, jako jsou záněty kloubů nebo odlupování nehtů od lůžka. Pokud nemoc propukne v brzkém věku, častokrát patří mezi první projevy otoky kloubů na končetinách, většinou se jedná o oblast kolen. Během onemocnění se pak příznaky mohou různě střídat a být více nebo méně intenzivní.

Nebezpečnou komplikací u pacientů je zlomenina páteře, která by mohla být i smrtelná.

Co když se nemoc rozvine během čekací doby?

Čekací dobou se pojišťovna chrání před tím, aby se člověk, který tuší nějakou vážnou nemoc, nejprve pojistil, a až následně navštívil lékaře a požadoval po pojišťovně plnění. My v Simplea víme, že ne všechny případy propuknutí nemoci v čekací době jsou spekulativní, a v takových situacích dává smysl plnit. Posuzujeme to individuálně a plníme v 99,9 % případů, a to, i když nemusíme. Jako v příkladech ze života níže.

2bee3e7.png

Táta „alkoholik“ na koni

01eaf5e2.png

„Rizikový“ teambuilding

1de52e0.png

„Nezodpovědný“ dělník

simplea_tick.png

"Zákeřné" klíště

Simplea_ulcerative_colitis.png

Onemocnění "nepočkalo"

Simplea_suicide.png

Sebevražda "přišla" moc brzy

Vyšetření a diagnostika

Co se týče vyšetření a stanovení diagnózy Bechtěrevovy choroby, tato nemoc může být stanovena nejčastěji na základě odběru krve a rentgenu. Vodítkem může být i výskyt tohoto onemocnění v rodině. Přímo v ordinaci může lékař provést fyzikální vyšetření, které zahrnuje zkoumání páteře a její schopnosti rozvoje. Dalším krokem ke stanovení diagnózy je odběr krve zjišťující zánět. Provést lze i genetické testy stanovující přítomnost pozitivního antigenu v těle. 

Rentgenem se zjišťují případné změny v křížokyčelní oblasti. V případě, že se podezření nepotvrdí, je dále ještě možné provést magnetickou rezonanci, díky které lze onemocnění odhalit ještě v raném stádiu. 

Kde nemoc útočí

Bechtěrevova choroba napadá nejčastěji nejprve křížokyčelní kloub, tedy dolní část páteře. Dále pak postupuje do větších kloubů, které otékají. Nejčastěji se jedná o kolena. Bolesti se objevují v oblasti mezi křížovou kostí a pánví. Dochází také k zánětlivému postižení meziobratlových plotének, které může vyústit až k vzniku kostěných můstků mezi obratli.

Prevence Bechtěrevovy choroby a rizikové faktory

Zatím nebyla zjištěna žádná preventivní opatření, která by mohla vést k předcházení vzniku Bechtěrevovy choroby. Tomuto onemocnění nelze předejít. Lze ovšem významně zmírnit jeho dopady a trvalé následky, a to včasným odhalením nemoci a zahájením vhodné léčby. Jedním z rizikových faktorů je genetika. Až 90 % pacientů, u kterých byla Bechtěrevova choroba diagnostikována, má v těle pozitivní antigen naznačující genetickou dispozici k Bechtěrevově chorobě. Kromě genetické náchylnosti může být rizikovým faktorem také probíhající nebo proběhlá infekce.

Průběh onemocnění

Průběh onemocnění se mezi jednotlivými pacienty může lišit. U někoho probíhá onemocnění pomaleji, u někoho zase výrazně rychleji. Někomu se tak může stav během několika málo měsíců nebo let výrazně zhoršit, u někoho zase závažnější projevy nastoupí až po mnohem delší době nebo vůbec ne. Nemoc je dlouhodobá a postupuje různě rychle. Bolesti páteře se často objevují v noci nebo po delší době strávené v autě či po delším sezení. Při tomto onemocnění dochází k tuhnutí kloubů a k výrazným vnitřním změnám v tom smyslu, že pružné a měkké tkáně nahrazují tkáně kostní. Mohou se objevit i další komplikace, kdy je možné rozšíření zánětů do dalších částí těla. Nejčastěji se v takovém případě jedná o srdce, plíce, ledviny nebo šlachy. 

Co se týče reálného dopadu na běžný život, pak pacienti s lehčí formou běžně pracují i vedou normální rodinný život. Problém ovšem nastává u závažnějších podob tohoto onemocnění, kdy jsou lidé výrazně omezeni nebo dokonce zcela vyřazeni z běžného života, nemohou si najít nebo vykonávat práci, volnočasové a společenské aktivity apod. Pacienti s Bechtěrevovou chorobou popisují i negativní dopady na sexuální život. 

Léčba Bechtěrevovy choroby

Léčba pacientů obsahuje především  pravidelné cvičení, návštěvy fyzioterapeuta a rehabilitací. Každý rok také mají nárok na pobyt v lázních. Rehabilitační cvičení jsou zaměřena především na posílení břišního a zádového svalstva, rozvoj pohyblivosti páteře a správnou techniku dýchání. 

I když se toto onemocnění nedá zcela vyléčit, je možné pomocí léčebných prostředků zmírnit jeho projevy. V oblasti léků se podávají nesteroidní antirevmatika, které mají za úkol tlumit bolest a zánětlivé procesy. Dále se podávají k tlumení zánětu i kortikoidy. K potlačení reakce imunitního systému se užívají imunosupresivní léky. Užívané léky mohou mít ovšem celou řadu nežádoucích vedlejších účinků jako jsou třeba  žaludeční nebo dvanácterníkové vředy.

Novinkou je pak biologická léčba, která potlačuje projevy a zmírňuje postup onemocnění jako takového. Někteří lidé podstupující biologickou léčbu mohou vést aktivní život bez výrazných omezení. Blahodárně působí i léčba rázovými vlnami. Během tohoto typu léčby dochází k rozpouštění vápenatých usazenin v měkkých tkání, které způsobují onu typickou tuhost. Tím se snižuje napětí a zlepšuje prokrvení těchto oblastí.

Další možností v oblasti léčby je tzv. kryoterapie, tedy léčba mrazem. Během ní dochází ke snížení bolesti, potlačení zánětu a zároveň také dochází k lepší pohyblivosti kloubů, které byly postiženy zánětem. Zároveň by se pacienti měli vyhýbat dlouhému sezení a sedavému zaměstnání, což může výrazně zhoršovat průběh onemocnění. 

Pravidelným dodržováním stanovených léčebných postupů a doporučení lze dosáhnout výrazného snížení projevů onemocnění, a zároveň i rozsahu trvalých následků.

Nákladovost léčby

Co se nákladovosti léčby, konkrétně biologické léčby, týče, roční náklady na léčbu jednoho pacienta dosahovaly v roce 2015 přibližné částky 200.000 – 300.000 Kč. Tu ovšem hradí v indikovaných případech zdravotní pojišťovny. Pacienti s Bechtěrevovou nemocí běžně mohou vykonávat zaměstnání. V případě těžké fáze Bechtěrevovy choroby ovšem může takový člověk i přijít o příjem.

Kvůli nákladnosti léčby může přijít vhod pomocná ruka. Tu mohou získat lidé, kteří se na možnost onemocnění připraví správně nastaveným životním pojištěním. U nás v pojišťovně Simplea garantujeme plnění v 99 % případů, a dokonce plníme v 99,9 % případů.

S naším životním pojištěním máte nárok na náhradu mzdy i v případě Bechtěrevovy chorobySjednat pojištění

Výskyt Bechtěrevovy choroby v populaci a statistiky

Bechtěrevova choroba postihuje až 1 % populace. V České republice je to více než sto tisíc pacientů. Dvakrát až třikrát častěji se toto onemocnění objevuje u mužů. Nejčastěji se první příznaky ohlásí mezi 18. a 30. rokem věku. Jelikož nespecifické příznaky postupují pomalu, bývá nemoc odhalena spíše později.

Životní pojištění a onemocnění Bechtěrevovou chorobou

V případě onemocnění Bechtěrevovou chorobou se velmi často stává,, že člověk není schopen chodit do práce, ať už dlouhodobě nebo krátkodobě, nemůže vykonávat některé základní životní potřeby, stane se invalidní, závislý na pomoci třetí osoby či dokonce zemře. Správně nastavené pojištění může pomoci překlenout všechny tyto situace a vyplacené pojistné plnění nahradí výpadek příjmu, zaplatí nečekané jednorázové výdaje nebo zabezpečí pozůstalé.

Zdroje

  • Revmatickenemoci.cz (2022) CO JE BECHTĚROVA NEMOC? Dostupné z: https://www.revmaticke-nemoci.cz/co-je-bechterevova-nemoc
  • Wikipedia BECHTĚROVA NEMOC (2022) Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Becht%C4%9Brevova_nemoc
  • Bechtrovanemoc.cz (2022) BECHTĚROVA NEMOC Dostupné z:  https://www.bechterevovanemoc.cz/
  • Revmaticke-nemoci.cz (2022) BECHTĚROVU CHOROBU PROZRADÍ RENTGEN I KREV Dostupné z: https://www.revmaticke-nemoci.cz/novinky-bechterevova-nemoc/bechterevovu-chorobu-prozradi-rentgen-i-krev-1122
  • Novinky.cz (2015) LIDEM S BECHTĚROVOU NEMOCÍ POMÁHÁ BIOLOGICKÁ LÉČBA Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/lidem-s-bechterevovou-nemoci-pomaha-biologicka-lecba-330750
Chci zjistit, na co mám nárok při Bechtěrevově choroběZjistit

Další články

Rádi vás uslyšíme.

Máte-li něco na srdci, volejte naši bezplatnou linku
+420 800 023 074
asfsafsaf

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použitím údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.

Více informací & nastavení